Invitation til at søge om tilladelse til kommerciel udnyttelse af Grønlands vand og is

Den Grønlandske regering Naalakkersuisut, inviterer selskaber til at byde på rettighederne til kommerciel udnyttelse af vand og is i fem områder i det vestlige Grønland.

Udbuddet handler om adgang til det største ferskvandsreservoir på den nordlige halvkugle og ikke mindst til drikkevand med en exceptionel god smag og renhed.

Et udvindingsområde ligger ved Paamiut, to områder ligger nær Nuuk, mens to ligger ved Maniitsoq.

Lokaliteterne er udvalgt, da der her løber rent vand ud i store mængder, og da områderne er let tilgængelige.

Som noget helt nyt bydes områderne ud i en udbudsrunde, og der offentliggøres en teknisk faglig rapport udarbejdet af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS). Rapporten beskriver de feltundersøgelser, der er foretaget samt ikke mindst analyseresultaterne vedrørende vandmængder og kvalitet m.m.

Der er frist for modtagelse af ansøgninger senest den 1. august 2019.

Se udbudsmaterialet på www.businessingreenland.gl/da/Udbud/Aktuelle-udbud sammen med den tekniske rapport fra GEUS.

 

Ansøgning

Interesserede ansøgere inviteres hermed til at indgive en ansøgning i overensstemmelse med nærværende invitationsskrivelse, som består af:

  1. Invitationsskrivelse
  2. Modeltilladelse
  3. Model godkendelse
  4. Bilag 2 til godkendelsen
  5. Erklæring om fælles repræsentant og forpligtelser
  6. Ansøgningsskema
  7. GEUS tekniske rapport (ENG)
  8. Inatsisartutlov nr. 11 af 27. november 2018 om kommerciel udnyttelse af is og vand

Ansøgningen og bilag til ansøgningen kan enten indsendes ved brevpost eller elektronisk ved email.

Hvis ansøgeren indsender ansøgningen og bilag til ansøgningen med brevpost, skal en elektronisk kopi af ansøgningen og bilag til ansøgningen gemmes på et USB-stik, som også sendes med brevpost. Den elektroniske kopi på USB-stikket skal både være i Microsoft Word-format og Adobe PDF-format.

 

Ansøgningen med bilag og spørgsmål til invitationsskrivelsen skal rettes til:

Departement for Erhverv og Energi Imaneq 1A 301 Postboks 1601 3900 Nuuk Telefon: (+299) 34 50 00 E-mail: isiin@nanoq.gl