Legater til fiskere og fangere

Billede af det Grønlandske flag Carl Egedes fond overrakte i dag syv legater, på årets korteste dag, den 21. december.
Fem legater tilgår fiskere og fangere, hvor én af legaterne gik til en fanger kone og en til mindesten for en afdøde fisker og fanger.
Overrækkelserne sker ved sammenkomst på det lokale kommunekontorer eller bygdebestyrelsens lokaler.

Legatmodtagerne får tildelt hædersdiplom med beløb på 10.000 kroner.
Følgende fik legater:

For at prise afdøde Jonathan Gedionsens, Narsarmijiit, store ihærdige indsats for den lokale fisker- fangerforening, NAPP, afgives der en legat til en mindesten ved hans gravplads. Han var aktiv medlem af foreningen i 62 år, hvor han virkede som formand i 25 år. Jonathan Gedionsen døde i 2009, og efterlod sin kone og seks børn.

Karline Maratse, Kulusuk. 61-årige hustru til fanger. Hun fik prisen, eftersom hun sætter pris på, at fangsterne fra hendes nære familie ikke går til spilde. Hun er ansat i KNI.

Den 23-årige fisker, Lars Charles Jensen, Paamiut. Han fik prisen, idet han er initiativrig ung mand, som endvidere værdsætter at en dag går ikke til spilde. En rollemodel for andre unge.

Den 60-årige fisker og fanger, Johan Nielsen, Attu. Han fik legaten, eftersom han er flittig og vedholdende fisker, og har været fisker og fanger i mange år.

Den 30-årige fisker og fanger, Ulrik Peter Kristensen, Tiilerilaaq. Han fik prisen, idet han er en rollemodel for unge i bygden.

30-årige fisker og fanger, Niels Jeremiassen, Niaqornaarsuk, og 54-årige fisker og fanger, Pavia Berthelsen, Niaqornaarsuk, fik prisen. Mens de to halede deres fiskegrej op i fiskefartøjet, under tusmørke, opdagede de tilfældigt en person som var faldet ombord.

Den ene nåede lige at få fat i manden, som er allerede var sunket ned under vandoverfladen. Da de halede manden op på dækket var han livløs. De ydede første hjælp, og fik ham til at kaste op, hvor han kom til bevidsthed. Efter hændelsen sejlede de ham hurtigt til Niaqornaarsuk.

Carl Egede legatets formål er at yde støtte til følgende personer, der er eller har været hjemmehørende i Grønland:
1. Efterladte efter omkomne fiskere og fangere,
2. foregangsmænd inden for fisker- og fangererhvervet,
3. gamle fiskere og fangere,
4. fiskere og fangere, der er kommet til skade under udøvelse af deres erhverv,
5. mindesmærker for døde foregangsmænd indenfor fisker- og fangerhvervet,
6. i særlige tilfælde kan der ydes støtte til fiskere og fangere, især de unge, efter fondens skøn.

Bestyrelsen for fonden, som består af Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Nikkulaat Jeremiassen og formand for KNAPK, Henrik Sandgreen, besluttede ved møde den 6. december 2018, at hædre ovennævnte fiskere og fangere, som er blevet indstillet.

Kontaktperson: Johanne Jeremiassen, Departementet for Fiskeri og Fangst. Email: jjer@nanoq.gl