Erindring om jagttider på lomvier

Appat lomvier

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug skal hermed erindre de ændrede jagttider på fugle, jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 5. januar 2017 om beskyttelse og fangst af fugle. I zone 3 og 4 starter jagttiden for lomvier den 1. november og stopper henholdsvis d. 15/12 i zone 3 og d. 31/12 i zone 4, se herunder. 

Jagttider for lomvier:

Zone 3

Zone 4

01.11-15.12

01.11-31.12

Forvaltningsområde zone 3; Nordgrænsen falder sammen med forvaltningsområde zone 2’s sydlige grænse N 70o17’4.66” V 56o57’26.7” ved Maligaat. Mod syd afgrænses den ved N 60o22’46.5 V 44o59’49.8” ved Kanajoorartuut.

Forvaltningsområde zone 4: Syd grænsen falder sammen med forvaltningsområde zone 3 ved Kanajoorartuut N 70o17’4.66” V 56o57’26.7”. Mod nord afgrænses den ved N 71o52’49.9 V 22o39’19.6” ved Kap Biot.

 Dagskvoter for lomvier:

Fra den 5. januar 2017 gælder følgende dagskvote for erhvervsfangere (PIN) og fritidsfangere (FRI):

 

PIN

FRI

Bekendtgørelse af 5. januar 2017

20

3

  

APNN skal gøre opmærksom på at al salg af lomvier kun er tilladt indenfor jagttid. Det erindres også, at salg af lomvier kun er tilladt indenfor pågældende forvaltningsområde. Eventuelle overtrædelser vil blive meldt til politiet.

Man kan downloade samtlige jagttider på fugle på Erhvervsportalen: http://www.businessingreenland.gl/da/Fiskeri,-Fangst-og-Landbrug/Fangst-og-jagt/Fugle 

Zone inddelingerne kan også hentes på ovennævnte hjemmeside, dog vedlagt som bilag 1.

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl

Oversigt over forvaltningsområderne