Fiskeriaftale med Rusland indgået for 2019

Grønland og Rusland har indgået en aftale om fiskeri for 2019, som danner grundlag for det grønlandske fiskeri i russisk farvand og det russiske fiskeri i grønlandsk farvand i det kommende år.

Grønland modtager i 2019 53 tons ekstra kuller i Barentshavet, mens mængden af torsk til Grønland reduceres med 284 tons grundet den nedadgående biologiske rådgivning. Grønland fastholder samtidig en kvote på 500 tons rejer i Barentshavet. De russiske kvoter på rødfisk i Østgrønland nedsættes med 150.

Erhvervslivets repræsentanter og Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug vurderer, at aftalen mellem Grønland og Rusland er af stor værdi for begge lande, da den er med til at sikre helårsbeskæftigelse for begge landes fiskeflåder. Protokollen baserer sig på fiskeriaftalen mellem Grønland og Rusland af 7. marts 1992.

Forhandlingerne om fiskerirelationerne for 2019 mellem Grønland og Rusland blev gennemført på embedsmandsplan i Moskva i dagene 10. og 11. december 2018.

Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har nu fået afsluttet forhandlingerne om bilaterale fiskeriaftaler for 2019 med EU, Færøerne, Norge og Rusland og efterfølgende har fået godkendt resultaterne af forhandlingerne.

For yderligere oplysning kontakt: Afdelingschef Emanuel Rosing, emro@nanoq.gl

Nedenfor følger tabel for 2019-protokollen, samt mængder fra tidligere år i tons:

Land

Art

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Grønland i
Barentshavet

Torsk

5.000

5.300

5.900

5.325

5.100

5.100

5.050

4.450

4.166

Kuller

1.500

1.500

530

500

500

500

500

550

603

Rejer

0

0

0

0

500

500

500

500

500

Bifangst

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

 

 

 

 

Rusland i Østgrønland

Rødfisk

3.350

1.200

1.100

700

500

500

500

450

300

Hellefisk

1.375

1.375

1.375

600

600

600

600

400

400

 

Bifangst

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %