Besøg af Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk Samarbejde i New York og Washington, D.C.

I dagene 10. – 13. december besøgte Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk Samarbejde Vittus Qujaukitsoq FN, Den Internationale Valutafond (IMF), Verdensbanken (WB) og tænketanken The Wilson Center, i henholdsvis New York og Washington, D.C.

Formålet med besøget var primært at drøfte hhv. Grønlands arbejde for implementering af bæredygtighedsmålene med FN, samt Grønlands arbejde for økonomisk og social bæredygtig udvikling og IMF’s og Verdensbanken rådgivnings- og analyse services til små stater i forbindelse hermed.

I FN mødtes Naalakkersuisoq med blandt andet Præsidenten for ECOSOC (FN’s Økonomiske og Sociale Råd), der sammen med bl.a. FN’s Generalforsamling og Sikkerhedsråd er ét af FN’s hovedorganer. ECOSOC er bl.a. ansvarlig for FN’s årlige Højpolitiske Forum, som er en central platform for opfølgning og gennemgang (review) af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG’erne).

Naalakkersuisoq mødtes også med Sekretariatet for Oprindelige Folk, hvor der var mulighed for at drøfte oprindelige folks rettigheder i en bæredygtighedskontekst samt oprindelige folks sprog - FN har erklæret 2019 året for oprindelige sprog.

Naalakkersuisoq benyttede møderne i FN til at informere om Grønlands arbejde med bæredygtighedsmålene (Sustainable Development Goals), som er forankret i Finansdepartementet, men i høj grad er en øvelse i tværgående tænkning og samarbejde, ikke kun i Selvstyret, men også med den private sektor, civilsamfundet og kommunerne. FN repræsentanterne udtrykte stor glæde over og respekt for Naalakkersuisuts målsætning om en ambitiøs implementering af SDG’erne.

Naalakkersuisoq udtaler: ”Vi skal alle – kort sagt – kunne leve et godt liv nu og samtidig give verden videre i ordentlig stand til vores børn. FN har således sat fælles kurs mod en bæredygtig fremtid - En vision Naalakkersuisut deler og arbejder for.”

Møderne i hhv. IMF og Verdensbanken, var en indledende drøftelse omkring mulighederne for at gøre brug af institutionernes services, til sikring af en velovervejet bæredygtig udviklingsstrategi på baggrund af ekspertråd og analyse, som både IMF og Verdensbanken specialiserer sig i.

Naalakkersuisoq benyttede møderne i IMF og Verdensbanken til at informere om Naalakkersuisuts prioriteter og en række projekter under udvikling, herunder ny gældspolitik, infrastrukturinvesteringer, lufthavnsudbygningerne, turismesektoren, mineralsektoren samt hydroenergiprojekter.

Naalakkersuisoq udtaler: ”Vores møder med IMF og Verdensbanken, som i samarbejde med vores repræsentation i Washington, D.C., er blevet sat i stand, er forløbet utrolig godt.

Fælles for møderne var, at det var tydeligt, at der er en stor interesse i vores land. Jeg er taknemmelig for den interesse disse store institutioner udviser i at assistere os.

Jeg tager vigtige informationer og inspiration med mig hjem til hvordan vi bedst muligt kan benytte os af disse institutionernes ekspertviden omkring en lang række mulige områder og vil drøfte disse yderligere med resten af Naalakkersuisut og følge op som behørigt.”

Naalakkersuisoq Vittus Qujauktisoq benyttede også lejligheden til at mødes med tænketanken The Woodrow Wilson Centerets Direktør for Polar Initiativet, Mike Sfraga, hvor Naalakkersuisoq opdaterede Wilson Center om forfatningsarbejdet, som amerikanerne udviser stor interesse for. Der blev endvidere drøftet emner indenfor Naalakkersuisoq’s ressortområde, som kan løftes under Greenland Dialogues samarbejdet – Greenland Dialogues er titlen på repræsentationens samarbejde med tænketanken omkring afholdelsen af arrangementer indenfor en række områder, der har til hensigt at højne Grønlands profil i - og skabe fokus omkring samarbejdspotentialer med - USA.

Naalakkersuisoq udtaler: ”Jeg havde en god drøftelse med Direktøren for Polar Initivet omkring bl.a. forfatningsarbejdet og er taknemmelig for Wilson Centrets interesse i at løfte grønlandske emner.”

Naalakkersuisoq er nu draget med sin delegation til Paris, hvor de mødes med OECD til yderligere drøftelser.

For spørgsmål kontakt Departementschef Nikolai Sten Christensen, +299 52 23 44 nsch@nanoq.gl / Repræsentationschef Inuuteq Holm Olsen, +1 202 431 1660, inol@nanoq.gl