Præmievindere af Ujarassiorit 2018

Førstepræmien i Ujarassiorit 2018 på 55.000 skattefrie kroner går til Olina Themothæussen fra Kangaatsiaq. Olina Themothæussen præmieres for sit fund af en gnejs med sulfidmineraliserede sprækker på Qeqertaa i Kangerluarsuk fjord, nord for Ilulissat. Hendes prøve indeholder 53 gram per tons guld, over 1 % kobber og grundstoffet bismut på 0,82 %. Guldmineraliseringer nord for Ilulissat kendes fra Saqqaq og Eqi. Denne prøve indikerer dog endvidere tilstedeværelsen af en anden type guld-kobber-bismut mineralisering øst for Ataa-området.

Grundstoffet bismut forekommer ofte sammen med guld og er en vigtig indikator for guldmineraliseringer. Bismut udnyttes i visse tilfælde som et biprodukt fra guldminer og benyttes blandt andet i metallegeringer, galvanisering og i kemisk industri.

Naja Nuka Lund Mølgaard fra Narsaq er vinder af andenpræmien på 25.000 skattefrie kroner for sit fund af en omdannet granitisk bjergart der indeholder forhøjede mængder af tin. Prøven er fundet på en ø omkring 10 km vest for Narsaq. Analysen af prøven viser et indhold af tin på 87 gr. pr. tons granit og molybdæn på 402 gr. pr. tons granit. Kun meget få tin-mineraliseringer er kendte i Grønland og er derfor interessant. Prøven indikerer sandsynligvis tilstedeværelsen af granit-relaterede mineraliseringssystemer med tin og molybdæn. Tin anvendes til lodning og ofte indgår i metallegeringer samt overflagebehandling af andre metaller.
To vindere af tredjepræmier på hver 10.000 skattefrie kroner går til:
  • Amalie Sigurdsen fra Ikerasak, for sit fund af grafit-skifer med jernsulfidmineralet pyrrhotit fra en ø syd for Svartenhuk. Prøven indeholder over 14% kulstof, hvor det meste er i form af grafit, over 0,49% zink og grundstoffet rhenium på 0,29 gram pr. tons bjergart. Prøven er fra en geologisk enhed i Karratgruppen. Det høje kulstof indhold er interessant i denne sammenhæng. Zink kendes fra andre steder i Karratgruppen. Zink finder anvendelse som pigment i maling og i galvanisering. Rhenium anvendes i katalysatorer og højtemperatur-bestandige metallegeringer.
  • Alvida Maratse fra Tasiilaq for sin prøve af en sulfidførende kvarts-åre med guld og kobber i nærheden af Sermiligaaq. Prøven indeholder guld (26,8 gr. pr. tons), kobber (0,24%) og bismut (0,42%). Der er tidligere Ujarassiorit-prøver af guldførende fund fra Tasiilaq området, men denne prøve tilfører en ny viden om typen af guldmineraliseringer for regionen.
Fire vindere af fjerdepræmier på hver 5.000 kr. skattefrie går til:
  • Simujoq Taunajik, Sermiligaaq for sit fund af guldførende kvarts-åre med sulfidmineraler fra bunden af Sermiligaaq fjord, 15 kilometer nordvest for Sermiligaaq. Prøvens guldindhold er 12,7 gr. pr. tons bjergart. Guldførende mineraliseringer af denne del Sermiligaaq Fjord er ikke konstateret før.
  • Hans-Kristian Petrussen, Sisimiut for sit fund af sulfidrig kvarts-åre. Prøven indeholder 0,32% kobber. Sulfidrige kvartsårer og i det hele taget sulfidmineraliseringer er ikke så almindelige fra Sisimiut-området.
  • Pouline Kleist, Qaanaaq for sit fund af kvartsrig granitisk bjergart med indhold af tin på 100 gram pr. tons. Tin-mineraliseringer kendes ikke fra området.
  • Marie Sandgreen, Aasiaat for sit fund af tungsand (sort sand) rig på mineralet ilmenit fra Kitsissunnguit (Grønne Ejland) med indhold af titanium (7,8 %) og metallet vanadium (0,25 %). Tungsandsforekomster af ilmenit er nemme at udvinde og fund af ilmenitholdige tungsand er derfor interessante.
Der er blevet indsendt 914 stenprøver til Ujarassiorit i år. 168 af prøverne viste tegn på mineraliseringer og er blevet analyseret kemisk for metalindhold.

Dommerkomitéen for den landsdækkende mineraljagt består af malmgeologer fra Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland. Ujarassiorit er for alle med bopæl i Grønland. Folk kan fra samtlige posthuse portofrit indsende fundne stenprøver til nærmere geologisk undersøgelse. Yderligere informationer om mineraljagten findes på hjemmesiden www.ujarassiorit.gl.

Ujarassiorit administreres og finansieres af Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked. Vinderpræmierne er sponsoreret af følgende fonde og selskaber:
GrønlandsBankens Erhvervsfond og Dundas Titanium Ltd bidrager med hver 40.000 kroner. Hudson Resources Inc. North American Nickel Inc. og Greenfields Exploration Ltd bidrager hver med 10.000 kr.

Naalakkersuisut ønsker alle præmievinderne tillykke og takker deltagere af Ujarassiorit 2018 for at være med til at fremme råstofaktiviteter i Grønland. Glædelig jul og godt nytår.

For information vedrørende Ujarassiorit og vinderne, kontakt: Geolog Jonas Petersen på telefon: +299 34 65 49 eller e-mail: jpet@nanoq.gl