Hellefiskekvoter tilpasses delvis til den biologiske rådgivning

Naalakkersuisut fastsatte den 29. november 2018, at hellefiskekvoterne i forvaltningsområderne Diskobugten og Upernavik skal indledes en trinvis tilpasning af TAC, tilladelige fangstmængde over en fireårig periode, til den biologiske rådgivning.

TAC´en for forvaltningsområde Diskobugten for 2019 er på 8.180 tons. Det er et fald på 1.320 tons i forhold til 2018.

TAC´en for forvaltningsområde Uummannaq for 2019 er på 9.500 tons. Det er uændret i forhold til 2018.

TAC´en for forvaltningsområde Upernavik for 2019 er på 8.457 tons. Det er et fald på 743 tons i forhold til 2018.

Hellefisk - Kystnært

Kvoter for 2019 (tons)  

Disko Bugt

- joller = 46,7333 %

- fartøj = 53,2667 %

8.180

Uummannaq

- joller = 66,9650 %

- fartøj = 33,0350 %

9.500*

Upernavik

- joller = 55,4631 %

- fartøj = 44,5369 %

8.457

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Naalakkersuisut har besluttet at kvoten skal være uændret i forhold til 2018.

Kontaktperson: Emanuel Rosing, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. E-mail: emro@nanoq.gl