Afslag til ansøgning om ekstra narhvalkvoter til TasiilaqDepartementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN) modtog den 7. december 2018 en ansøgning om en ekstra kvote på 20 narhvaler fra Kuummiuni Aalisartut Piniartullu Peqatigiit.

Departementet gav afslag på ansøgningen om en kvote på 20 narhvaler den 17. december 2018.

Naalakkersuisut besluttede i august 2018 at narhvalkvoten I Østgrønland ikke skal forhøjes, og beslutningen er stadig gældende.

Ifølge Naalakkersuisuts koalitionsaftale skal udnyttelsen af vores fangstressourcer ske på et bæredygtigt grundlag. Dels skal vi sikre de kommende generationer, så der bliver ved med at være fangstdyr samtidig med, at vi som helhed skal sikre, at fangererhvervet kan fortsætte. Disse mål kan kun nås ved at forsvare de levende ressourcer og fødekæden, som opretholder hele fangstsystemet.

APNN har bemærket at udnyttelsen af de kvoterede arter ikke sker i henhold til gældende bekendtgørelser. Som eksempel kan det nævnes at bifangster ikke rapporteres, og licens til fangst af narhval først hentes efter fangsten er foregået. Ifølge gældende bekendtgørelse skal bifangster rapporteres og at kvoter og licenser fordeles før fangsten starter. Dette for at sikrer korrekt kontrol af fangsten.

Der blev modtaget en ny rådgivning fra den Nordatlantiske Havpattedyrskommission (NAMMCO) I 2018 om narhvaler I Østgrønland ang. kvoter og bestandsopdeling. Den nye rådgivning maner til forsigtighed hvad angår kvoter.For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl