Fokus på justitsområdet

Rehabilitering af indsatte, fokus på ofre for vold, lønforskelle og den kommende anstalt i Nuuk, var emner på mødet mellem Naalakkersuisoq Martha Abelsen og Justitsminister Søren Pape Poulsen.

Byggeriet af den nye anstalt og overførsel af forvaringsdømte fra Danmark til Grønland har haft den naturlige konsekvens, at der er blevet kigget på de udfordringer, der måtte være, og der er i den forbindelse fundet områder, hvor der med fordel kunne ske forbedring.

Helt konkret blev følgende drøftet under mødet:
  • muligheden for udvikling af et tilbud om sexologisk behandlingstilbud til personer dømt for sædelighedskriminalitet, så man forhindrer, at de begår lignende kriminalitet i fremtiden
  • bedre forhold og uddannelse til anstaltsbetjente
  • lønforhold for kriminalforsorgens ansatte generelt
Naalakkersuisoq Martha Abelsen udtaler ”For Naalakkersuisut er det vigtigt at understrege, at det ikke er nok med flotte nye bygninger. Vi har en forventning om, at de tilbud, der leveres er tidssvarende og tager højde for grønlandske udfordringer, ligesom personalets forhold er vigtige” og fortsætter ”For de forvaringsdømte, som vælger at forblive i Danmark er gode forhold også vigtige og derfor glæder det Naalakkersuisut, at de bevarer de særlige grønlandske tilbud som grønlandsk mad, grønlandskundervisning m.m.”

Afdækningen af lønforskelle mellem justitsområdets ansatte i Danmark og Grønland blev også drøftet under mødet mellem Justitsminister Søren Pape Poulsen og Naalakkersuisoq Martha Abelsen.

Justitsminister Søren Pape Poulsen lovede, at afdækningen af lønforskelle inden for justitsområdet vil være klar i starten af det nye år, og at Naalakkersuisut snarest herefter vil blive orienteret om afdækningens resultater.

”Jeg syntes vi havde nogle gode drøftelser, og jeg sætter stor pris på det gode og tætte samarbejde vi har om justitsområdet” siger Martha Abelsen og afslutter ”jeg ser frem til at modtage afdækningen og at fortsætte det gode samarbejde”.


For nærmere information kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen e-mail ihla@nanoq.gl eller tlf +299 554160