2019 kvoter for hvalros

Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug har godkendt 2019 kvoter for hvalros. Fordelingen af kvoterne sker på baggrund af biologisk rådgivning gældende for 2014-2018, en høringsproces samt politisk beslutning, jf. §§ 3-4 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. oktober 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros.

Kvoterne for hvalros er uændrede i forhold til 2018. Fordelingen på de enkelte bestande ser således ud:

Tabel 1. Oversigt over kvoter for hvalros 2019.

Bestand

2019

Videnskabelig rådgivning

Nordvandet bestand

85

92 1)

Vestlig vinterbestand

69

100 2)

Østgrønland bestand

18

20 3)

I alt

172

+/- Jf. lovgivning vil eventuelle overskridelser fra kvoteåret 2018 blive fratrukket relevant forvaltningsområdes kvote.

1)     Angiver samlet bestandsrådgivning, inkl. anskudte/mistede dyr, samt andel af dyr som fanges i Canada/Nunavut.

2)     Angiver samlet bestandsrådgivning, inkl. anskudte/mistede dyr, samt andel af dyr som fanges i Canada/Nunavut.

3)     Angiver samlet bestandsrådgivning, inkl. anskudte/mistede dyr for Østgrønland.

Fordeling af kvoter mellem forvaltningsområder 2019

Kvoterne fordeles således til kommunerne, som træffer afgørelse om, hvorledes disse anvendes.

Tabel 2. Fordeling af kvoter for hvalros i Vestgrønland

Kvote 2019

Nordvandet

Qaanaaq

85

Vestgrønland

Upernavik

22

Uummannaq

Ilulissat

Qeqertarsuaq

17

Qasigiannguit

Aasiaat

Kangaatsiaq

Sisimiut

30

Maniitsoq

Vestgrønland i alt

69

Tabel 3: Fordeling af kvoter for hvalros i Østgrønland

Kvote 2019 1)

Østgrønland

Ittoqqortoormiit

18

Tasiilaq

Østgrønland i alt

18

Fordeling af kvoter mellem forvaltningsområder i 2019

Kvoterne fordeles til kommunerne, som træffer afgørelse om, hvorledes disse an­vendes. I forbindelse med fordelingen af kvoterne, skal der tages hensyn til de enkelte bestandsafgrænsninger.

I alt en samlet kvote på 172 hvalros.

Lovgrundlag

I forbindelse med fangst af hvalros er de nærmere bestemmelser beskrevet i Hjemme­styrets bekendtgørelse nr. 20 af 27. oktober 2006 om beskyttelse og fangst af hvalros.

Overføring af ubrugte kvoter – ”Carry-over”

Ikke-opfangede restkvoter fra året før kan overføres til næste kvoteår. Det er den ikke-akkumulerende metode, som anvendes.

De endelige fangsttal for 2018 vil blive optalt i 2019, hvorfor der kan forekomme justeringer i forhold til de oprindelige 2019 kvoter.

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl