Ny samarbejdsaftale med De Grønlandske Huse

Fredag d. 14. december underskrev Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Kirke og Udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger, en ny samarbejdsaftale med De Grønlandske Huse i Danmark. Samarbejdsaftalen omhandler De Grønlandske Huses varetagelse af opgaver inden for uddannelsesområdet.

Med aftalen bliver Husenes opgaver uddybet og præciseret i forhold til nutidige og fremtidige behov. Dette gælder navnlig i forhold til Husenes administration af de grønlandske uddannelsesstøtteregler og vejledningen af de uddannelsessøgende. Men det gælder også for Husenes vejledningsopgaver i forhold til grønlandske efterskoleelever.

Aftalen erstatter samtidig den gældende aftale fra 2006.

”Jeg er glad for, at vi nu har skrevet under på denne aftale. Med aftalen sikres det således, at de grønlandske studerende i Danmark gennem Husenes dygtige medarbejdere fortsat vil modtage kompetent vejledning i forbindelse med uddannelsesophold i Danmark og udlandet. Og samtidig vil Husene fortsat fungere som Naalakkersuisuts forlængede arm i administrationen af uddannelsesstøttereglerne. Vi sikrer, at uddannelsesvejledningen bliver tidssvarende og baseret på nærhedsprincippet” – siger Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger.

De Grønlandske Huse i Danmark er selvejende institutioner, der dagligt arbejder med
vejledning af de uddannelsessøgende om f.eks. boligsøgning, uddannelsesstøttereglerne samt børnepasning i Danmark. Husene yder endvidere bistand og vejledning for elever på efterskoler, højskoler og for elever på korterevarende skoleophold på danske erhvervsskoler. Husene fungerer derudover som kontakt- og samlingssted for fritidsaktiviteter for grønlændere og grønlandsinteresserede i lokalområdet, samt forestår oplysningsvirksomhed om grønlandske kulturelle- og samfundsmæssige forhold. Husene fungerer ligeledes som samlingssted for grønlænderforeningerne i Danmark, ligesom AVALAK, de studerendes forening i Danmark, har fået stillet kontorlokale til rådighed i husene.

Den nye samarbejdsaftale mellem Naalakkersuisut og De Grønlandske Huse blev underskrevet på Den Grønlandske Repræsentation i København med bestyrelsesformændene fra Husene i Aalborg, Odense og København samt af næstformanden i Århus.

”De Grønlandske Huse yder et stort stykke arbejde til gavn for mange grønlændere i Danmark, og her særligt i forhold til vores studerende, der skal bringe deres viden og styrkede kompetencer med hjem igen. Derfor er det vigtigt, at vi fortsat styrker det arbejde der dagligt udføres. Det gør vi med denne aftale” – afslutter Naalakkersuisoq Ane Lone Bagger

For yderligere oplysning kontakt: Karsten Peter Jensen (Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke) direkte + 299 345683, kapj@nanoq.gl