Rollemodelkorps - et vigtigt redskab til bekæmpelse af seksuelle overgreb

Den 28.-29. november 2018 afholdt Socialstyrelsen det første arbejdsseminar for rollemodeller i Killiliisa - Naalakkersuisuts strategi mod seksuelle overgreb 2018-2022. Formålet med arbejdsseminaret var at etablere et rollemodelkorps og sætte rammerne for den fremtidige involvering af rollemodellerne i udviklingen og implementeringen af indsatser til bekæmpelse af seksuelle overgreb.

Seks engagerede rollemodeller deltog i arbejdsseminaret, og det er i første omgang disse seks personer, der er med til at definere formålet med rollemodelkorpset og sætte rammerne for, hvordan rollemodeller bedst kan involveres i arbejdet. Fem af rollemodellerne – Gukki Nuka, Henrik, Arnajaraq, Arnánguak og Michael – har alle har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen, mens den sidste rollemodel – Heidi – er mor til to seksuelt krænkede piger.

Rollemodellerne er alle meget begejstrede for oprettelsen af et rollemodelkorps, da de er enige om, at det rykker noget, når der kommer ansigter på problemet. Som Gukki Nuka sagde efter arbejdsseminaret: ”Det giver rigtig god mening at have et rollemodelkorps, da alle mennesker – og særligt dem der selv har været udsat for overgreb – har brug for at identificere sig med rigtige mennesker. Mennesker der rækker ud og fortæller om deres egne oplevelser og som har styrke til at ville ændre på status quo og derved, forhåbentlig, være med til at forebygge, give mod og redde andre fra at blive udsat.”

Socialstyrelsen kan allerede se en positiv effekt af involvering af rollemodeller i Killiliisa og mener, at rollemodelkorpset vil være med til at bane vejen for en friere dialog om seksuelle overgreb og skabe positive forandringer på området.

Det er dog samtidig vigtigt at værne om de rollemodeller, der melder sig på banen, så de ikke brænder ud. Derfor er næste skridt for rollemodelkorpset kompetenceudvikling og opkvalificering blandt andet i forhold til dialogredskaber. Derudover skal der iværksættes et nødvendig beredskab, der gør det muligt for rollemodellerne at bidrage aktivt til udvikling og implementering af indsatser mod seksuelle overgreb.

For yderligere informationer kontakt koordinator for Killiliisa i Socialstyrelsen, Ditte Enemark Sølbeck på e-mail: ditt@nanoq.gl eller tlf. + 299 346037