Grænsehindringer for førtidspensionister skal fjernes

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, Danmark, landsstyremedlem for Sociale Anliggender, Eyðgunn Jana Samuelsen, Færøerne og Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen, Grønland, har i dag drøftet konklusionerne i Rapport om kortlægning af pensionsreglerne på Færøerne, i Grønland og Danmark fra 2016.
Rapporten viser, at der især for førtidspensionister kan være væsentlige grænsehindringer ved flytning inden for Rigsfællesskabet. Afdækningen viser, at førtidspensionister, der flytter inden for Rigsfællesskabet, ikke automatisk får tilkendt førtidspension i den rigsdel, de flytter til, men skal ansøge om førtidspension i den rigsdel, de flytter til.

Denne grænsehindring, internt i Rigsfællesskabet, blev drøftet af de tre ministre. De tre ministre blev på mødet enige om, at der skal arbejdes for at løse grænsehindringerne for førtidspensionisterne, ved tre initiativer:
  1. Udveksling af oplysninger, der kan nedsætte sagsbehandlingstiden.
  2. En overgangsordning, hvor en førtidspensionist ved flytning til en anden rigsdel kan tage sin førtidspension med, indtil der er opnået et andet forsørgelsesgrundlag - dog maksimalt i 12 måneder.
  3. At førtidspensionister med ingen eller meget lille arbejdsevne, som er tilkendt førtidspension i Danmark eller højeste førtidspension på Færøerne eller i Grønland, automatisk tilkendes førtidspension i den rigsdel, de flytter til.
Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsvæsen, Martha Abelsen udtaler: ”Det er glædeligt at tre lande inden for rigsfællesskabet, efter mange års kortlægning af pensionsområdet, nu er blevet enige om, at arbejde for en række helt konkrete forbedringer. Ved at igangsætte arbejdet med de tre initiativer sikres det, at de ordninger der findes i rigsfællesskabet kommer til at hænge bedre sammen. Det er derfor en god dag for pensionister på Færøerne, Grønland og Danmark”

For nærmere oplysning kontakt Ministersekretær Inger Heilmann Larsen på tlf.: 554160 eller e-mail ihla@nanoq.gl

Link til den fulde kortlægning af pensionsområdet