Indsatser mod vold i nære relationer skal udbredes og videreudvikles

Socialstyrelsen har evalueret det landsdækkende krise- og behandlingscenter Illernit og behandlingstilbuddet Alliaq.

Begge evalueringer tegner et billede af to behandlingsindsatser, som bidrager til at både voldsramte og voldsudøvere kan bryde med voldsspiralen. Dette mindsker risikoen for, at børn, der opvokser op i voldsramte familier, bringer de voldelige mønstre videre til voksenlivet. Samtidig peger evalueringerne på, at der skal arbejdes videre med at udbrede indsatserne til større dele af landet og sikre, at endnu flere borgere får gavn af indsatserne.

Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen udtaler om evalueringsresultaterne: ”Vi har store udfordringer med vold i nære relationer her i landet. Det er derfor positivt, at mænd og kvinder, der udøver vold, opsøger hjælp ved Alliaq, når de er villige til at tage ansvar for volden. Det er samtidig meget tilfredsstillende, at Illernit har udviklet en behandlingsmodel, som bidrager til, at voldsramte kvinder og deres børn får et sundt og trygt liv. Det er helt centralt, at behandlingsmodellen er med til at sikre, at børn fra voldsramte familier ikke anbringes uden for hjemmet. De positive resultater må dog ikke få os til at læne os tilbage. Vi må trække i arbejdstøjet, og sikre at endnu flere får gavn af tilbuddene, så vi kan få stoppet volden i vores samfund, og bekæmpe negativ social arv og sikre børn en barndom fri for vold”.

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet vil arbejde videre med resultaterne og anbefalingerne fra evalueringerne i en kommende familiepolitik, som blandt andet vil fokusere på at stoppe vold i nære relationer i samfundet.

Illernit tilbyder professionel behandling og støtte til voldsramte kvinder og deres børn med traumer som følge af vold i hjemmet. Alliaq er et behandlingstilbud til mænd og kvinder over 15 år, der udøver vold i nære relationer, og som ønsker at stoppe den voldelige adfærd.

Læs evalueringen af Illernit her. Læs evalueringen af Alliaq her.

For yderligere informationer kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. +299 554160.