Stop for kystnært fiskeri efter krabber i forvaltningsområde Nuuk - Paamiut

Det skal hermed meddeles, at det kystnære fiskeri efter krabber i Nuuk-Paamiut forvaltningsområde stopper torsdag 06. december kl. 2359 lokal tid, da den kystnære krabbekvote på 1200 tons er opfisket.

Den 07. december 2018 bliver således den sidste indhandlingsdato.

Redskaber skal være optaget inden fredag 07. december 2018.

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse hos: Fiskerilicensinspektør Mads T. Nedergaard
Kalaallit Nunaanni Aalisarsinnaannermut Akuersissutinik Nakkutilliisoqarfik / Grønlands Fiskerilicenskontrol
Tlf. nr. +299 34 50 00 E-mail: mads@nanoq.gl