Grønland og Færøerne enige om en fiskeriprotokol for 2019

Torsk Grønland og Færøerne har opnået enighed om grønlandsk fiskeri i færøsk farvand og Færøernes fiskeri i grønlandsk farvand.

Efter to dage i København med forhandlinger på embedsmandsplan enedes parterne om at fortsætte fiskeriaftalen til også at gælde for 2019 med følgende ændringer:
Grønland i 2019 modtager 13.500 tons blåhvilling fra Færøerne, mens Grønland også kan fiske sin NEAFC kvote på 6.192 tons i færøsk farvand.

Dette giver Grønland en samlet blåhvillinge-kvote i færøsk farvand på 19.692 tons. Dette er 3.823 tons færre blåhvilling end i 2018. Grønland får til gengæld forhøjet sin sildekvote ved Færøerne med 700 tons og kan i 2019 fiske i alt 3.200 tons sild.

Færøerne fastholder sine kvoter i Grønlandsk farvand, dog nedsættes torskekvoten med 100 tons, se nedenstående tabel.

De grønlandske redere og erhvervslivets repræsentanter, som deltog i forhandlingerne, vurderer sammen med Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug at fiskeriaftalen med Færøerne er tilfredsstillende.

Kontaktperson: Emanuel Rosing, afdelingschef. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug: E-mail: emro@nanoq.gl

Art
Grønland i Færøerne (tons)
 Færøerne i Grønland (tons
Blåhvilling  13.500  
   6.192 (adgang til NEAFC kvote)   
Sild  3.200  
Hellefisk (Nordvest)
   100
Hellefisk (Østgrønland)
   325
Torsk (Østgrønland)
   1.125
Brosme (Østgrønland)
   475
Krabber (Østgrønland)    500