Behandlingsmodel fra det landsdækkende krise- og behandlingscenter, Illernit, viser gode resultater

Socialstyrelsen har evalueret Illernit - det landsdækkende krise- og behandlingscenter til voldsramte kvinder og deres børn. Resultaterne af evalueringen viser, at behandlingsmodellen, der er udviklet på Illernit bidrager til, at voldsramte kvinder og børn får mulighed for at skabe et sundt familieliv i trygge og udviklende rammer. Det betyder blandt andet, at behandlingsmodellen har en forebyggende effekt i forhold til styrkelse af forældreevnen og undgå anbringelser uden for hjemmet. For at bryde med spiralen af vold og forebygge, at børn ikke reproducerer den voldelige adfærd som voksne, anbefales det i evalueringen, at den samlede behandlingsmæssige model fra Illernit integreres i kommunalt regi, så langt flere kvinder og børn kan få gavn af indsatsen.

Illernit er Grønlands første landsdækkende krise- og behandlingscenter til voldsramte kvinder og deres børn. Illernit blev etableret som et pilotprojekt i 2014 i Qeqertarsuaq. Illernit tilbyder professionel behandling og støtte til voldsramte kvinder og deres børn med traumer som følge af vold i hjemmet. Illernit tilbyder også pædagogisk og socialfaglig råd og vejledning til kvinder og børn. Illernit består af fire familieboliger og et udslusninghus, hvor kvinderne og børnene kan bo i trygge omgivelser, mens de indgår i behandlingen på Illernit.

Årsagen til Illernits gode resultater skal primært findes i den behandlingsmodel, som forstander og familieterapeut på Illernit, Stina Mølgaard, og hendes medarbejdere har udviklet. Fra kvinderne og børnene træder ind på Illernit den første dag, er der fastlagt en helhedsorienteret indsats omkring de enkelte kvinder og børn, hvor alt fra indledende observationer, fastsættelse af en behandlingsplan, en behandlingsmæssig indsats der er koordineret med solid socialfaglig og pædagogisk råd og vejledning, skaber gode resultater for både kvinder og børn.

Forstander på Illernit, Stina Mølgaard, fortæller om nogle af de elementer i behandlingsmodellen, der foruden terapi, råd og vejledning, bidrager til at skabe den positive udvikling hos både kvinder og børn på Illernit: ”Det er vigtigt, at voldsramte familier - både kvinder og børn - får bearbejdet deres oplevelser med vold. Et behandlingsmæssigt frirum hvor de kan komme hen og være i fred og ro. Her får de støtte til alt både bolig, mad, økonomi, kontakten til det offentlige, opdragelse, skoler og daginstitutioner. Ting der alt sammen stresser kvinderne og påvirker den helingsproces, der er så afgørende. Det er en af årsagerne til, at vi ser en så hurtig udvikling på bare et år, hvor de både når langt som mennesker og får vigtig viden.”

På Illernit har de fokus på både kvinden, børnene og deres indbyrdes relationer og dynamikker. En kvinde, der har boet på Illernit, fortæller, at opholdet har haft en stor betydning for hendes personlige udvikling, men forholdet til hendes børn er ligeledes styrket: ”Vi har lavet store ændringer i vores liv siden vi kom hertil, og jeg prøver hver dag at gøre de ting, jeg har lært, for jeg ved, det er godt for os (…) Jeg har førhen været lidt streng i min opdragelse og den måde, jeg sagde tingene på til mine børn. Nu har jeg lært, hvordan jeg kan styre det. Jeg kan tale om svære ting med mine børn, det har gjort, at vi er blevet tættere, og jeg har bedre forståelse for mine børn og den måde, de reagerer på.”

En anden central årsag til, at børnene på Illernit trives og udvikler sig, skal findes i det strukturerede samarbejde, som Illernit har med skolen og børnehaven i Qeqertarsuaq. Medarbejderne på Illernit beskriver for personalet hvilke udfordringer, som børn der har været udsat for vold ofte oplever, og de rådgiver personalet i forhold til håndteringen af konkrete udfordringer i dagligdagen. Samarbejdet understøtter både lærernes og pædagogernes forudsætninger for at forstå barnets situation og øger ligeledes chancerne for, at børnene opnår en grundlæggende skolegang.

Evalueringen fremhæver endvidere en række nationale anbefalinger i forhold til medarbejdere der arbejder med mennesker, der skal bidrage til, at styrke de nationale indsatser målrettet vold i nære relationer og dermed øge chancen for, at voldsramte familier får den mest kvalificerede og målrettede behandling.

Læs evalueringen af Illernit her.

For yderligere informationer kontakt AC-fuldmægtig i Socialstyrelsen, Majken Vith Tangkjær på e-mail: mavt@nanoq.gl eller tlf. +299 346639.