Aqqalu Jerimiassen deltager i erhvervs- og turismeseminar

Naalakkersuisoq Aqqalu Jerimiassen deltager i erhvervs- og turismeseminar i Uummannaq

Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi, Aqqalu Jerimiassen, er i Uummannaq for at deltage i et erhvervs- og turismeseminar arrangeret af Departementet for Erhverv og Energi i samarbejde med Avannaata Kommunia. Seminaret løber af stablen den 4. december.

Formålet med arrangementet er at skabe dialog om udviklingen af turismesektoren, samt drøfte hvad der skal til for at sikre de bedst mulige betingelser for den lokale erhvervsudvikling.

Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi Aqqalu Jerimiassen opfordrede deltagerne til at komme med input til den kommende nationale turisme strategi samt med ideer til udvikling og styrkelse af andre erhverv.

På den baggrund gav en række aktører deres bud på, hvad der skal til for at sikre en styrket vækst og indtjening i regionen. Der var således indlæg fra lokale erhvervsdrivende, Visit Greenland, Business Greenland, og Avannaata Kommunia.

Seminaret var præget af en levende debat i såvel plenum som i workshops og resulterede i en række anbefalinger til styrkelse af erhvervs- og turismerammerne, herunder opbygning af et unikt brand for Avannata Kommunia som turismedestination.

Kommunen er bl.a. er karakteriseret ved en unik arktisk forskningshistorie og enestående naturoplevelser samt ikke mindst potentialet ved en bæredygtig turisme, hvor al energiforsyning i fremtiden bør være grøn.
Mange deltagere pegede på en styrkelse af turismesektoren gennem etablering af et julemandsunivers bl.a. knyttet til julemandens postkasse, julemandens hytte og etablering af et julemands værksted.
Regionens rige minehistorie ved Maarmorilik blev også fremhævet, som en fantastisk oplevelse.

Der blev dog også peget på behovet for styrkelse af havneforhold til krydstogtsskibe, forbedrede modtagefaciliteter og etablering af et lokalt turismekontor.

Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi Aqqalu Jerimiassen siger:
”Seminaret i Uummannaq er afslutningen på den omfattende rundrejse til landets regioner, jeg har gennemført i 2018.
Jeg ser nu frem til at modtage regionale input fra alle dele af landet til den nye turismestrategi, som vi skal gøre færdig næste år.
Besøget i Uummannaq har styrket min tro på, at også denne region har helt unikke oplevelser at tilbyde alverdens turister. Der er min opfattelse, at der allerede er en række lokale turistaktører, som er ved at udvikle turismen med nye og spændende turismeprodukter.
Samspillet med en ny moderne transportinfrastruktur gør, at også andre erhvervssektorer vil stå med forbedrede udviklingsmuligheder. Den udvikling skal vi understøtte bedst muligt med moderne erhvervsfremmeordninger”.


For yderligere information kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen, Departementet for Erhverv og Energi, tlf. +299 55 61 88, e-mail: jsn@nanoq.gl