Behandling til voldsudøver mindsker risikoen for at de fremadrettet udøver vold

Socialstyrelsen har evalueret pilotprojektet Alliaq. I Alliaq tilbydes både mænd og kvinder med aggressions- og voldsproblemer i nære relationer at få kvalificeret behandling hos et team af psykologer. Resultaterne af evalueringen viser, at behandlingen i Alliaq bidrager til, at klienterne bryder med volden - et resultat der både er vigtig for det enkelte menneske og deres familier. Resultatet er også afgørende for at bryde med voldsspiralen, så risikoen for at børnene selv udviser voldelig adfærd i deres voksenliv mindskes.

Alliaq blev etableret i november 2016 som et pilotprojekt. Alliaq er et behandlingstilbud til mænd og kvinder over 15 år, der udøver vold i nære relationer, og som ønsker at stoppe den voldelige adfærd.

Socialstyrelsen har i foråret 2018 foretaget en evaluering af behandlingstilbuddet Alliaq. Evalueringen viser, at Alliaq bidrager positivt til at hjælpe mænd og kvinder, der udøver vold, og der er motiverede for at bryde med volden. Alliaq bliver derfor et permanent tilbud under Socialstyrelsen.

En tidligere klient i Alliaq beskriver, hvordan behandlingen i Alliaq havde betydning for hans liv: ”Jeg undertrykte mine følelser, og når de endelig kom frem, så kunne jeg ikke styre dem. Når jeg blev vred, så blev jeg helt afsindig vred. Og nogle gange tog jeg også fat i min kæreste og slog hende (…) Min fremtid ser meget lysere ud end for et år siden. Min kæreste og jeg har været ved at gå fra hinanden på grund af mine vredesudbrud. Jeg kunne ikke se mine fejl. Det kan jeg meget bedre nu efter at have været i terapi. Min kæreste har også fået støtte og det har betydet, at vi i dag er blevet stærkere sammen.”

Fysisk og psykisk vold påvirker ikke alene de voksne, men har også enorm indflydelse på børnene i familien. Psykologfaglig koordinator i Alliaq, Preben Svoldgaard Larsen, fortæller, at størstedelen af klienterne i Alliaq selv kommer fra et barndomshjem med vold. ”Børn der vokser op i et hjem med vold, bliver fra en tidlig alder bragt ind i en spiral af vold, der blandt andet betyder, at volden bliver en tillært adfærd, som barnet potentielt selv reproducerer. Derfor er Alliaq også afgørende for de kommende børnefamilier i Grønland”, pointerer Preben Svoldgaard Larsen.

Evalueringen af Alliaq fremhæver også vigtigheden af Alliaqs samarbejde med for eksempel politiet, kriminalforsorgen og Allorfik, Videncenter om Afhængighed. Et samarbejde, der understøtter en mere helhedsorienteret indsats i forhold til de enkelte mennesker og familier i udsatte positioner, da de forskellige tiltag i højere grad koordineres og sammentænkes. Et samarbejde som ifølge evalueringen med fordel kan styrkes og udvides.

Alliaq tilbyder otte timers individuel behandling med en psykolog og derudover tilbydes en eventuel partner også behandling i to timer – enten som parterapi eller ved individuelle samtaler. Alliaq har psykologer fysisk placeret i Nuuk, Sisimiut og Ilulissat, men de individuelle behandlingsforløb tilbydes også via telefonen og Skype i hele landet. Alliaq har derfor klienter fra hele landet; fra Narsaq i Syd til Qaanaaq i Nord - fra Nuuk i Vest til Kulusuk, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit i Øst.

Læs evalueringen af Alliaq her.

For yderligere informationer kontakt AC-fuldmægtig i Socialstyrelsen, Majken Vith Tangkjær på e-mail: mavt@nanoq.gl eller tlf. +299 346639.