Anlægsprojektet Ny havn og vej til Kangerlussuaq er VVM-godkendt

Naalakkersuisut har den 26. november 2018 givet VVM-godkendelse til anlægsprojektet Ny havn og vej til Kangerlussuaq.

Den ca. 15 km lange vej går fra det nuværende vejnet ved Kelly Ville til den nye havn, som ligger ca. 10 km fra den eksisterende havn (se nedenstående kort). Den nye havn vil kunne modtage gods og krydstogtsturister direkte ved kajkant.

Vejforløb og placering af havn

VVM-godkendelsen gives til Qeqqata Kommunia, som er bygherre på projektet. VVM-godkendelsen indeholder de miljømæssige krav, som skal overholdes i forbindelse med etablering og drift af henholdsvis havn og vej. VVM godkendelsen meddeles på baggrund af VVM-redegørelsen samt den offentlige høring som blev gennemført fra den 5. oktober 2017 til den 5. december 2017.

Hvad er en VVM?
VVM står for Vurdering af Virkning på Miljøet. En VVM-redegørelse skal indeholde en systematisk gennemgang af projektets miljømæssige konsekvenser. Redegørelsen skal også indeholde forslag til tiltag, som kan modvirke de negative miljømæssige konsekvenser.

Hvad er en VVM godkendelse?
På baggrund af VVM-redegørelsen tager Naalakkersuisut stilling til, om anlæggets miljøpåvirkninger er acceptable, samt hvilke krav der skal stilles til projektet i en VVM-godkendelse.

Lovgivning
VVM området reguleres af følgende lovgivning:

• Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27 marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn.
• Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet (kapitel 8)

Klageret
Ved meddelelse om VVM-godkendelse træder en 6 ugers klagefrist over afgørelsen i kraft. En eventuel klage over afgørelsen skal være modtaget hos Departementet for Natur, Miljø og Forskning, Postboks 1614, 3900 Nuuk, eller pan@nanoq.gl senest den 7. januar 2019.

VVM-godkendelsen kan læses her.

For yderligere oplysninger kontakt: Departementschef Mette Skarregaard Pedersen, Tlf.: 346476, E-mail: mesp@nanoq.gl