Forhandling af fiskeriaftalen med EU gennemført

Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug har med indgåelse af aftale om fiskeri mellem Grønland og EU for 2019 afsluttet den årlige forhandling med EU.

Forhandlingerne om fiskerirelationer for 2019 mellem Grønland og EU blev gennemført på embedsmandsplan i Bruxelles i dagene 19.- 21. november 2018. 

Aftalen vil danne grundlag for europæisk fiskeri i grønlandsk farvand i 2019. Aftalen er baseret på Fiskeriprotokollen for 2016-2020, som er en del af Fiskeripartnerskabsaftalen mellem Grønland og EU. 

Aftalen er den fjerde under Fiskeriprotokollen 2016-2020, og fiskerimulighederne blev fastsat med udgangspunkt Protokollen med de følgende ændringer for 2019 i forhold til de indikative mængder for Protokollen: 

  • EU modtager 200 tons ekstra torsk, hvilket betyder, at EU i alt kan fiske 2.000 tons torsk i Østgrønland i 2019

  • EU modtager 865 tons færre rødfisk pga. rådgivningen på pelagiske rødfisk.

  • EU får 200 tons ekstra rejer ved Vestgrønland, hvorimod modtager EU 1.350 tons færre rejer i Østgrønland.  

  • Angående lodde blev EU tilbudt 0 tons på grund af rådgivningen. Mængden kan dog ændres i 2019, når der foreligger en opdateret biologisk rådgivning. 

  • Bifangstkvoten blev nedsat med 76 tons. 

Fiskeriaftalen mellem Grønland og EU består dels af en kommercielt baseret fiskeriaftale, dels af Fiskeripartnerskabsaftalen. Den kommercielle del baserer sig på EU-fiskekvoter i grønlandsk farvand, hvorimod Fiskeripartnerskabsaftalen består af bistand til udviklingen af den grønlandske fiskerisektor. 

Aftalen har stor værdi for begge parter, og den opnåede aftale med EU skal senere forelægges for Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug til endelig godkendelse. 

Den grønlandske delegation bestod ud over embedsmænd fra departementet også af repræsentanter fra GFLK, Grønlands Naturinstitut, Finansdepartementet og det grønlandske fiskerierhverv. 

For yderligere oplysninger kontakt Afdelingschef Emanuel Rosing, e-mail: emro@nanoq.gl

Fiskebestande

Indikative mængder jf. Fiskeriprotokollen

EU fiskerimuligheder 2019

Torsk i ICES V, XII, XIV og NAFO 1F

1.800

2.000

Pelagisk rødfisk i V, XII, XIV og NAFO 1F

2.200

1.335

Demersal rødfisk i ICES XIV & V og NAFO 1F

2.000

2.000

Hellefisk i NAFO 1 – syd for 68O N

2.500

2.500

Hellefisk i ICES V, XII og XIV

5.200

5.200

Rejer i NAFO 1

2.600

2.800

Rejer i ICES XIV & V

5.100

3.750

Lodde i ICES XIV & V

20.000

0

Skolæst i ICES XIV & V

100

110

Skolæst i NAFO 1

100

100

Bifangst

1.126

1.050