Redningsberedskabet bør fortsætte i kommunalt regi

Efter Naturkatastrofen i Karratfjord besluttede Inatsisartut på efterårssamlingen 2017 at Naalakkersuisut skulle udarbejde en analyse om fordele og ulemper ved, at kommunerne varetager beredskabet i almindelighed og i særdeleshed i forbindelse med katastrofer og katastrofelignende tilfælde. Ligeledes besluttede Inatsisartut at analysen skulle vurdere, hvorvidt det tilgængelige beredskabsmateriel er tilstrækkeligt. Analysen er nu færdig og resultaterne præsenteres i en redegørelse, som kan hentes via nedenstående link.

 

Analysen konkluderer blandt andet, at redningsberedskabet bør fortsætte i kommunalt regi, samt at hovedparten at det lovpligtige materiel er i middel stand eller derover. En femtedel af det lovpligtige materiel er dog i dårlig eller meget dårlig stand. Redegørelsen understreger også, at kommunerne skal forbedre deres beredskabsplanlægning, herunder at kommunerne skal få udarbejdet beredskabsplaner. Naalakkersuisut vil følge op – og indskærpe - dette krav overfor de fire kommuner, som forsat ikke har en beredskabsplan. Naalakkersuisut har ligeledes igangsat opdatering af det cirkulære, som omhandler, hvilket beredskabsudstyr og mandskab der som minimum skal være tilstede i byer og bygder.

 

”- Det er vigtigt for Naalakkersuisut, at både kommunerne og Naalakkersuisut har et højt ambitionsniveau for beredskabet til gavn for både borgerne og samfundet. Et velfungerende beredskab er nødvendigt for vores allesammens sikkerhed og tryghed”, udtaler fungerende Naalakkersuisoq for Natur, Miljø og Forskning Erik Jensen.

 

”- Vi husker alle naturkatastrofen i Karratfjord. Vi ved, hvor vigtigt det er, at alle er parat til at handle hurtigt og hensigtsmæssigt. Det gælder om at være klar, og på forhånd have forberedt sig på mulige hændelser. Beredskabsplaner og øvelser er derfor helt nødvendige, så alle sektorer er forberedte og øvede i at samarbejde, hvis og når krisesituationer opstår”, fortsætter Naalakkersuisoq.

 

”- Naalakkersuisut vil gerne understreger i forbindelse med denne analyse, at der skal lyde en særlig stor tak til alle der ydede en indsats i forbindelse med Naturkatastrofen i Karratfjord. Borgere, virksomheder, myndigheder og frivillige organisationer, mange mennesker gjorde en ekstraordinær indsats og viste stor villighed til at samarbejde. I situationen med Karratfjord viste vores lands beredskab – vores helte - en stor kapacitet og evne til at tage hånd om den alvorlige situation”, afslutter Naalakkersuisoq Erik Jensen. 

 

Hent ”Redegørelse om beredskab” her.

 

For yderligere oplysninger kontakt: Departementschef Mette Skarregaard Pedersen tlf: 346476 e-mail: mesp@nanoq.gl