Politisk aftale om finansloven for 2019

Koalitionspartierne, Inuit Ataqatigiit og Demokraterne indgik i dag en aftale om finansloven for 2019.

 

Alle parter er tilfredse med aftalen, der lægger op til en mere dynamisk udvikling af vort land, hvor flere kan blive en del af arbejdsmarkedet.

 

Finansloven er desuden et vigtigt skridt frem mod en mere effektiv offentlig sektor, hvor der er indlagt en forpligtelse på resultater og omkostningseffektivitet. Med aftalen kommer der flere penge på finansloven, der tilgodeser blandt andet økonomisk vækst og øget beskæftigelse og indeholder tiltag til beskæftigelsesfradrag og forhøjelse af pensionsgrænsen. Aftalen sikrer endvidere en øget indsats på det sociale område og en forbedring af vilkår for børnefamilierne.

 

Derudover prioriterer finansloven yderligere støtte til idræt og forberedelse til fiskerikommissionens videre arbejde.

 

Finansloven for 2019 viser samlet et overskud på 21,2 millioner kroner på drift- og anlægsudgifter over perioden 2019-2022 med et overskud i 2019 på 7,2 millioner kroner.

For yderligere oplysninger kontakt kst. ministersekretær Pilunnguaq M. Poulsen telefon: 34 56 66, eller pr. e-mail: pilu@nanoq.gl 

Hent aftalen i PDF

Hent præsentationsmaterialet i PDF