Medlemmer til Ligestillingsrådet søges

Blomst

Grønlands Ligestillingsråds valgperiode udløber den 31. december 2018, og der skal udpeges nye medlemmer til rådet for perioden 2019-2022.

 

- Vi har brug for mænd og kvinder, der virkelig brænder for at fremme ligestillingen i vores samfund, og som er villige til at bruge deres kræfter i Ligestillingsrådet. Ligestilling er i høj grad et fælles projekt, som handler om at sikre at alle i vores samfund har muligheder og frihed til at leve det liv, de ønsker,” udtaler Naalakkersuisoq Martha Abelsen.

 

Ligestillingsrådet har til opgave at følge udviklingen i samfundet og at rådgive Selvstyret, kommunerne og private i spørgsmål om ligestilling. Rådet er også kontaktled til rådgivende ligestillingsorganer i Norden. Endelig skal rådet tilskynde og medvirke til oplysning for borgere og myndigheder om ligestilling.

 

Ligestillingsrådet består af en formand og 6 medlemmer, som udpeges af Naalakkersuisut efter indstilling fra kommuner, organisationer og partier. Der tilstræbes en ligelig fordeling mellem kønnene i rådet.

 

Alle organisationer, institutioner mv., der arbejder med eller for disse områder er berettiget til at indstille kandidater til ligestillingsrådet. Det eneste krav, der stilles til de indstillede kandidater, er, at de besidder indsigt i et eller flere af de områder, rådet arbejder med. Organisationer der kan indstille til rådet er:

  • organisationer der repræsenterer lønmodtagere eller arbejdsgivere

  • organisationer, foreninger, institutioner m.v., der arbejder med børn og unge eller for børn og unge

  • organisationer, foreninger, institutioner m.v., der arbejder med uddannelse, skole eller forskning

  • organisationer, foreninger, institutioner m.v., der arbejder med kønsroller eller det enkelte køns interesser og rettigheder

 

Fristen for at indstille medlemmer til Ligestillingsrådet er 10.12.2018. Det nyvalgte Ligestillingsråds valgperiode vil forløbe fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2022.

 

Læs mere om Ligestillingsrådet på rådets hjemmeside: www.nali.gl

 

For yderligere oplysninger kontakt Departementet for Sundhed, Koordinator Rógvi Finnsson Johansen på tlf.: +299 34 66 06 eller e-mail: rofj@nanoq.gl