Canada vil lære af Grønlands indsatser mod seksuelle overgreb

Socialstyrelsen og Rejseholdet for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen er blevet inviteret af den nationale organisation for inuitter i Canada – Inuit Tapiriit Kanatami til at holde oplæg ved konferencen "The Prevention of Child Sexual Abuse in Inuit Nunangat Forum".

 

Organisationen Inuit Tapiriit Kanatami er meget inspireret af den tilgang til bekæmpelse af seksuelle overgreb, som Killiliisa – Naalakkersuisuts strategi mod seksuelle overgreb 2018-2022, anlægger. Organisationen er særligt interesseret i strategiens fokus på rollemodeller, tværfagligt samarbejde, helhedsorienterede indsatser og vigtigheden af at inddrage lokalsamfund i udviklingen og implementeringen af indsatserne.

 

Inuit Tapiriit Kanatami skal netop til at udvikle deres egen strategi mod seksuelle overgreb målrettet de 60.000 inuitter, der lever i Canada, og som oplever lignende udfordringer med seksuelle overgreb og andre sociale problemstillinger, som gør sig gældende i Grønland.  Derfor skal Socialstyrelsen ved konferencen holde oplæg om arbejdet med udvikling, lancering og implementering af Killiliisa. Samtidig vil psykologer fra Rejseholdet dele deres erfaringer fra arbejdet i Rejseholdet, hvor de tilbyder terapiforløb til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb rundt i hele Grønland.

 

”Vi er meget stolte over at kunne inspirere andre lande med vores arbejde mod seksuelle overgreb. Det viser, at vi har fat i nogle helt centrale elementer til bekæmpelse af seksuelle overgreb.” udtaler Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen.

 

Konferencen afholdes den 20. og 21. november 2018 i Ottawa, Canada.

 

For yderligere informationer kontakt ministersekretær Inger Heilmann Larsen på e-mail: ihla@nanoq.gl eller tlf. +299 539371