Fornyet høring af VVM-redegørelse for anlægsprojektet “Udvidelse af Nuuk Lufthavn”

VVM-redegørelsen for udvidelsen af Nuuk Lufthavn sendes hermed i fornyet fire ugers offentlig høring. I forbindelse med høringen skal Kalaallit Airports A/S, som er bygherre på anlægsprojektet, afholde et borgermøde i Nuuk.

VVM-redegørelsen har tidligere været sendt i offentlig høring i perioden 6. februar 2018 til 3. april 2018. Den fornyede høring skyldes væsentlige ændringer i VVM-redegørelsen, blandt andet i forhold til støjpåvirkninger, ressourceforbrug, forurening af jord, overfladevand, spildevand og afværgeforanstaltninger.

Kalaallit Airports A/S afholder borgermøde om VVM-redegørelsen i Katuaq den 11. december 2018 kl. 19:00.

Fristen for at afgive høringssvar er fredag den 14. december 2018 kl. 16:00. Høringssvar skal sendes til Departementet for Natur, Miljø og Forskning, postboks 1614, 3900 Nuuk, eller på mail til PAN@nanoq.gl.

Høringsmaterialet og yderligere informationer om selve høringen kan findes på Naalakkersuisuts høringsportal: http://naalakkersuisut.gl/høringer

Hvad er en VVM?

VVM står for Vurdering af Virkning på Miljøet. En VVM-redegørelse skal indeholde en systematisk gennemgang af projektets miljømæssige konsekvenser. Redegørelsen skal også indeholde forslag til tiltag, som kan modvirke de negative miljømæssige konsekvenser.

Hvad er en VVM godkendelse?

På baggrund af VVM-redegørelsen tager Naalakkersuisut stilling til, om anlæggets miljøpåvirkninger er acceptable, samt hvilke krav der skal stilles til projektet i en VVM-godkendelse.

For yderligere oplysninger kan Departementet for Natur, Miljø og Forskning kontaktes på telefon 34 50 00, eller pr. e-mail: PAN@nanoq.gl.