Tillykke til fiskere og fangere

Af: Nikkulaat Jeremiassen, Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Jeg vil som Naalakkersuisoq for fiskeri, fangst og landbrug lykønske landets fiskere og fangere med deres dag.

Endvidere vil jeg også i anledning af dagen ønske tillykke til KNAPK, og til sammenslutningens lokalafdelingers bestyrelser, i det store vidstrakte land. Bestyrelsesmedlemmer, som arbejder ihærdigt for at lette deres tunge erhverv.

Jeg har god grund til at sige mange tak til den forgangne år:

Til den enkelte kystnære jollefisker, som bidrager mange penge til landets økonomi. Til fiskefartøjsejeren, der fisker kystnært, som får samfundets hjul til at køre hurtigere. Til rederier, der ejer havgående trawlere, som ligger adskillige millioner kroner til landskassen i form af skatter. Til fangeren, der utrætteligt går på jagt for at brødføde sin familie.

Hvis de ovennævnte ikke er blevet omtalt, så har vort land næppe bestået i dag som et velfungerende samfund. Herved understreges det igen, at landets hovederhverv er fiskeri og fangst. 

Vi skal værne om erhvervene, og det gør vi ved at nedfælde vore kernemål i en koalitionsaftale. 

Jeg vil herved i dagens anledning tage væsentligste punkter fra koalitionsaftalen: Det er vigtigt, at fiskeriet konstant udvikles og tilpasses.

Den kommende fiskerilov skal udgøre langtidsholdbar løsning for erhvervet, hvorfor koalitionspartierne – i samarbejde med områdets interessenter – vil udarbejde et nationalt kompromis, som skal sikre størst mulig gavn for hele samfundet. Hertil vil jeg indskyde, at der vil blive nedsat en kommission, som skal arbejde for den kommende fiskerilov. 

I koalitionsaftalen vægtes der blandt andet på, at det er koalitionspartiernes målsætning at samtlige af de fastsatte fiskekvoter skal opfiskes og udnyttes optimalt, og koalitionen vil i den forbindelse arbejde for at fjerne alle unødvendige administrative forhindringer, for at sikre opfyldelses af denne målsætning. 

Jeg vil endvidere pointere, at koalitionsaftalen ligger vægt på, at udnyttelsen af vores fangstressourcer skal ske på et bæredygtigt grundlad, som skal sikre de kommende generationer, så der bliver ved med at være fangstdyr samtidig med, at vi som helhed skal sikre, at fangererhvervet kan fortsætte.


Hjerteligt tillykke med jeres dag.