Indskærpelse om reglerne for fangst af hvid- og narhvaler

På baggrund af flere henvendelser fra kysten, især Upernavik området, skal Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug hermed indskærpe de gældende regler for fangst af hvid- og narhvaler.

Hvid- og narhvaler er vigtige fangstdyr, der skal udnyttes fuldt ud. Alt andet er ulovligt, uacceptabelt og er spild af landets værdifulde ressourcer.

Al jagt skal derfor ske i overensstemmelse med gældende lovgivning. Deriblandt anvendelse af hele fangstdyret. Medbring derfor alt kød, andre spiselige og brugbare dele, når du har fanget fangstdyr. Fangst uden licens, anskydning uden hensigt for anvendelse kan skade Grønlands omdømme og kan negativt påvirke fangeres fremtidige muligheder for fangst.

Med udnyttelse af vores lands naturressourcer medfølger et ansvar.

Overtrædelser af fangst- og jagtbestemmelser kan medføre bøde samt frakendelse af retten til at have fritids- eller erhvervsjagtbevis og dermed retten til at få tildelt licens til fangstdyr.

Departementet skal derfor opfordre til alle om at respektere den gældende bekendtgørelse om fredning og fangst af hvid- og narhvaler samt de fastsatte kvoter.

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl