Berigtigelse på baggrund af Sermitsiaq’s artikler om amerikanske investeringer

Der henvises til den lufthavnsrelaterede artikel i Uge 43 af Sermitsiaq, 'Uncle Sam kommer med...", samt Sermitsiaq’s online artikel “USA vil investere 1 milliard i ny Ilulissat-lufthavn” af 26. okt. 2018. I disse artikler står der bl.a., at USA er klar til at skyde i omegnen af én milliard kroner ind i medfinansiering af Ilulissat Lufthavn.

Departementet for Udenrigsanliggender har tidligere oplyst til pressen, at Grønland og Danmark løbende har været i kontakt med USA vedrørende mulige amerikanske lufthavnsrelaterede investeringer. Det er sket inden for rammerne af Permanent Committe, som er det forum, hvor Grønland, Danmark og USA drøfter amerikansk militær tilstedeværelse i Grønland.

Departementet for Udenrigsanliggender kan i denne forbindelse oplyse, at USA ikke over for Kongeriget har lagt sig fast på, hvor de ser eventuelle lufthavnsrelaterede investeringer placeret i Grønland, ej heller lagt sig fast på omfanget af disse eventuelle investeringer.

Departementet skal derfor venligst opfordre medierne til at kontakte de ansvarlige myndigheder i Grønland og Danmark for at søge verificering af eventuelle forlydender og fakta.

For yderligere oplysninger, kontakt departementschef Kenneth Høegh på e-mail kenh@nanoq.gl