Grønlands Selvstyre frifundet i retssag anlagt af Polar Seafood Greenland A/S

Retten i Grønland har den 11. oktober 2018 afsagt dom i en af Polar Seafood Greenland A/S anlagt sag mod Grønlands Selvstyre, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

Polar Seafood Greenland A/S havde stævnet departementet med krav om at Polar Seafood Greenland A/S skulle til­de­les yderligere kvote på 767 tons dybhavsrejer, alternativt en erstatning på ca. 7,5 million kroner.

Retten i Grønland fandt, at Polar Seafood Greenland A/S var blevet behandlet korrekt og sagligt samt at årsagen til fejlen i registreringerne i den opfiskede mængde dybhavs­rejer alene beroede på fejl hos Polar Seafood Greenland A/S. Departement blev derfor frifundet.

Derudover havde Polar Seafood Greenland A/S stævnet departementet med krav om erstatning for yderligere advokatomkostninger i en kriminalsag for i alt ca. 600.000 kroner Departementet blev med samme begrundelse også frifundet i dette forhold.

Det kan herefter slås fast, at retten ikke er enig med Polar Seafood Greenland A/S i, at departementet udøvede ulovlig magtfordrejning og forskelsbehandling ved at nægte Polar Seafood Greenland A/S kvotefleks på de 767 tons dybhavsrejer. Det var en følge af gældende regler.

Retten i Grønlands dom er i skrivende stund ikke anket til Grønlands Landsret.

For yderligere oplysninger om sagen kan departementschef Jørgen Isak Olsen kontaktes på telefon nr. 345308 eller e-mail: APNN@nanoq.gl.