Offentliggørelse af udkast til VSB-redegørelsen for Kvanefjeldsprojektet

Departementet for Erhverv og Energi har modtaget flere anmodninger om aktindsigt af udkastet til VSB-redegørelsen for Kvanefjeldsprojektet. Departementet har vurderet, at det indleverede VSB-udkast kan være genstand for aktindsigt. I den forbindelse har departementet valgt at offentliggøre de foreløbige udkast, idet departementet finder at alle bør have adgang til dokumenterne på samme tid. Dette uanset, at den endelige VSB vil blive offentlig tilgængelig i forbindelse med høringen, jf. råstoflovens § 87 b.

Det skal dog understreges, at udkastet ikke nødvendigvis vil svare det udkast til VSB-redegørelse som vil blive sendt i offentlig høring i henhold til råstofloven.

Bemærk ligeledes, at de foreløbige udkast er ved at blive kvalitetssikret, hvorfor der kan være uoverensstemmelser mellem de forskellige sproglige versioner.

Ved læsning af udkastet skal der derfor udvises forsigtighed i forhold til at drage konklusioner om projektets samfundsmæssige betydning. Grundlaget for foreløbige konklusioner kan således ændres i relation til den endelige version af VSB-redegørelsen.

Klik på følgende links for at få adgang til udkastet til VSB-redegørelsen:

Grønlandsk version

Engelsk version

Dansk version

For yderligere oplysninger, kontaktes: Departementet for Erhverv og Energi på e-mail: isiin@nanoq.gl.