Berigtigelse: Der er ikke truffet beslutning om de fremtidige banelængder i Kangerlussuaq og Narsarsuaq

Af: Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur Simon Simonsen

"Jeg er opmærksom på at min fælles pressemeddelelse med Borgmester Malik Berthelsen om den fremtidige banelængde af landingsbanen i Kangerlussuaq, kan have skabt usikkerhed om beslutningsprocesserne og om lovgrundlaget, hvorfor jeg ønsker at præcisere følgende:

 

Under denne efterårssamling behandler Inatsisartut lov om rammebetingelser for anlæg, drift og finansiering af international lufthavn i Nuuk og i Ilulissat samt regional lufthavn i Qaqortoq.

 

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget side 16, at ”Omfanget af og konsekvenserne for den fortsatte anvendelse af Kangerlussuaq og Narsarsuaq afdækkes i 2 arbejdsgrupper bestående af repræsentanter fra Grønlands Selvstyre, Qeqqata Kommunia og Kommune Kujalleq. Det ligger uden for nærværende forslag at anvise en endelig plan for den fremtidige anvendelse og drift af lufthavne i Kangerlussuaq og Narsarsuaq”.

 

Når Inatsisartut har taget stilling til det fremlagte lovforslag om anlæggelse af lufthavne i Qaqortoq, Nuuk og Ilulissat, udestår at Naalakkersuisut i samarbejde med kommunerne skal udrede det fremtidige behov i Narsarsuaq og Kangerlussuaq. Drøftelserne med kommunerne vil være udgangspunkt for beskrivelse af eksempelvis de økonomiske, samfundsmæssige og lovgivningsmæssige konsekvenser.

 

Jeg og mit departement ser frem til at samarbejde med Kommune Kujalleq og Qeqqata Kommunia om udarbejdelse af beslutningsgrundlaget, forhåbentlig i form af løsninger, som begge parter kan støtte op om.

 

Jeg skal afslutningsvis takke borgerne i Kangerlussuaq for det gode fremmøde til borgermødet mandag den 15. oktober og for den gode og konstruktive tone under mødet. Jeg var meget glad for at kunne indgå i en dialog direkte med borgerne.

Desuden havde Borgmester Malik Berthelsen sammen med Bygdebestyrelsen arrangeret nogle værdifulde møder med de lokale turismeaktører og arrangeret en spændende tur, hvor jeg fik fremvist området."

For yderligere oplysninger kan ministersekretær Steve Sandgreen kontaktes pr. e-mail: stes@nanoq.gl