Lovforslag om støtte til personer med handicap i høring

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet har d. 8. oktober sendt et lovforslag om støtte til personer med handicap i høring.

Efter dannelse af ny Naalakkersuisut i maj 2018 har det været et ønske fra Naalakkersuisut, at de mange bemærkninger og politiske spørgsmål i forbindelse med det tidligere fremlagte lovforslag blev grundigt overvejet og indarbejdet. Ligeledes har den nye koalitionsaftale med større fokus på inddragelse af familien, givet anledning til at se på lovforslaget på ny. Således er der blevet foretaget ændringer i lovforslaget fra Inatsisartuts møde efteråret 2017 og lovforslaget er derfor blevet sendt i ny høring.

Det er vigtigt at understrege, at udsættelsen ikke skyldes en nedprioritering af arbejdet med lovforslaget - tværtimod. Naalakkersuisut er bevidste om det store behov for, at der fremsættes en ny lov om støtte til personer med handicap. Naalakkersuisut vil sikre, at det kommende lovforslag er bedst muligt gennemarbejdet og tilpasset vores samfund.

Det nye forslag til Inatsisartutlov om støtte til personer med handicap indeholder en række markante ændringer i forhold til den nugældende landstingsforordning. Herunder gennemgås kort nogle af disse ændringer:

FN’s Handicapkonvention

Handicapkonventionen er et bærende element ved lovforslaget. Et væsentligt element i det nye forslag er, at støtteforanstaltninger til en person med handicap i vidt omfang går fra at være en mulighed til at være en rettighed for personen med handicap.

Målgruppe
Modsat den gældende lovgivning omfatter forslagets bestemmelser alle aldersgrupper. Herudover ændres målgruppen fra personer med vidtgående psykisk eller fysisk handicap til personer, der har varig funktionsnedsættelse.

Fokus på familien og omsorg i eget hjem
Forslaget sætter fokus på, at en person med handicap kan blive i eget hjem, såfremt man udtrykker ønske om dette og det er fagligt forsvarligt. Således indeholder det nuværende forslag en markant forbedring for pårørende, der passer deres familiemedlemmer med handicap i hjemmet.

Sagsbehandlingsregler
Forslaget indeholder ligeledes en udvidet regulering af udredningen og kravene til handleplaner. Det fremgår af forslaget, hvor essentielle udredningerne fremadrettet bliver for sagsbehandlingen. Udarbejdelse af handleplaner betragtes ydermere som væsentlige i forhold til at inddrage familie og andre pårørende i løsningen af de udfordringer, en person med handicap kan møde i dagligdagen.

Frem til d. 8. november har alle – organisationer såvel som privatpersoner – mulighed for at sende høringssvar vedrørende det fremsatte lovforslag. Du finder lovforslaget og nærmere information om høringen på Naalakkersuisuts høringsportal:
https://naalakkersuisut.gl/da/H%c3%b8ringer/Aktuelle-h%c3%b8ringer


For nærmere information kontakt titel Kirsten Olesen på e-mail: kiol@nanoq.gl eller telefon: 34 66 57