En samlet arbejdsgruppe om Kangerlussuaqs fremtid

Forslag til lufthavnspakken vil blive behandlet under denne Efterårssamling, hvor Inatsisartut blandt andet skal tage stilling til længere landingsbaner i Nuuk og Ilulissat. Hvis forslaget nyder fremme af et flertal i Inatsisartut, vil det betyde en ændring af vores lufthavnsstruktur. Det vil få indvirkning på Kangerlussuaqs nuværende status, som den eneste Atlantlufthavn, der året rundt transporterer gæster til og fra vores land.

 

I mandags tog Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur Simon Simonsen til Kangerlussuaq for at mødes med bygdebestyrelsen i Kangerlussuaq, Qeqqata kommunes borgmester Malik Berthelsen, og beboerne i Kangerlussuaq for at orientere om beslutningsprocessen i Inatsisartut med lufthavnspakken og for at drøfte, hvordan der i fællesskab kan skabes en bæredygtig fremtid for bygden.

 

Et af møderne var med borgmesteren.

 

”Vi blev enige om, at det er nødvendigt at samle alle input i en arbejdsgruppe, der skal kikke på alle de muligheder, der er, og hvordan forslagene kan realiseres, så de bliver økonomisk bæredygtige”, oplyser en tilfreds Simon Simonsen og tilføjer:

 

”Jeg tror, at der er gode muligheder for at udvikle turismen i Kangerlussuaq-området, ikke mindst efter at en del af området er blevet udpeget til et verdensarvsområde af Unesco”.

 

Malik Berthelsen udtaler: For det første er jeg glad for, at Simon Simonsen har formået at tage til Kangerlussuaq for at se med egne øjne, hvilke muligheder, der findes i Kangerlussuaq og fordi han tror på, at der er gode muligheder for udvikling af bygden og desuden er jeg tilfreds med, at Naalakkersuisut ønsker at bibeholde landingsbanen på minimum 1500 meter, i stedet for at omdanne landingsbanen til en heliport, men jeg skal gøre opmærksom på, at vi selv ønsker, at landingsbanen fortsat skal være på 2810 meter.

Her til sidst vil jeg rose Naalakkersuisoq for hans velvilje til at få relevante instanser og borgerne til at mødes her i Kangerlussuaq og vil derfor på borgernes vegne takke ham.

 

I løbet af dagen mødtes Simon Simonsen også med bygdebestyrelsen og borgerne til et borgermøde. På begge møder fik han slået fast, at det ikke er Naalakkersuisuts politik at omdanne lufthavnen til en heliport.

 

”Jeg har stor forståelse for, at bygdens beboere er frustreret over den lange beslutningsproces. Men ventetiden vil forhåbentlig stoppe, når lufthavnspakken bliver vedtaget, og vi i fællesskab kan få en konstruktiv dialog om Kangerlussuaqs fremtid i den nedsatte arbejdsgruppe”, slutter Simon Simonsen.

 

Den nedsatte arbejdsgruppe vil bestå af embedsfolk fra kommunen og Selvstyret. Repræsentanter fra bygdebestyrelsen og Arctic Circle Business vil bidrage med viden til arbejdsgruppen.

 

Kontaktperson: Ministersekretær Steve Sandgreen, mailadresse: stes@nanoq.gl