Afrapportering af fangst for jagtbevis 2018

Jolle Husk du skal indberette din fangst via selvbetjeningssystemet www.sullissivik.gl eller via kommunernes borgerservicecenter, og IKKE som i tidligere år indsende dit årsskema til Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug (APNN).

På nuværende tidspunkt har APNN modtaget 30 årsskemaer, som vil blive returneret til bopælskommunen. Hvis du er én af dem, der har indsendt årsskema til APNN, skal du derfor enten selv afrapportere via www.sullissivik.gl eller rette henvendelse til dit lokale Borgerservicecenter for at få indrapporteret din fangst og få udstedt et 2019 jagtbevis.

Siden 1. februar 2017 har du kunne få udstedt samt fornyet dit fritids- eller erhvervsjagtbevis med det samme enten via www.sullissivik.gl eller hos kommunernes Borgerservicecentre.

Dette er tillige en venlig erindring om, at afrapporteringsperioden er 1.-15. oktober jf. gældende lovgivning. Overholdelse af dette er med til at sikre, at alle har et nyt gyldigt jagtbevis i tide for 1. januar 2019.

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl