Udvidelsen af Ilulissat Lufthavn er VVM-godkendt

Naalakkersuisut har den 16. oktober 2018 givet VVM-godkendelse til udvidelsen af Ilulissat Lufthavn. Godkendelsen gives til bygherre Kalaallit Airports A/S. VVM-godkendelsen indeholder de miljømæssige krav, som skal overholdes i forbindelse med en udvidelse af lufthavnen med en 2.200 meter bane. VVM godkendelsen meddeles på baggrund af VVM-redegørelsen samt den offentlige høring som blev gennemført fra den 8. februar 2018 til den 5. april 2018.

Hvad er en VVM?

VVM står for Vurdering af Virkning på Miljøet. En VVM-redegørelse skal indeholde en systematisk gennemgang af projektets miljømæssige konsekvenser.  Redegørelsen skal også indeholde forslag til tiltag, som kan modvirke de negative miljømæssige konsekvenser.

Hvad er en VVM godkendelse?

På baggrund af VVM-redegørelsen tager Naalakkersuisut stilling til, om anlæggets miljøpåvirkninger er acceptable, samt hvilke krav der skal stilles til projektet i en VVM-godkendelse.

Lovgivning

VVM området er reguleret i:

  • Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27 marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn.
  • Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet (kapitel 8)

 

Klageret

En eventuel klage over afgørelsen skal være modtaget hos Departementet for Natur, Miljø og Forskning, Postboks 1614, 3900 Nuuk, eller pan@nanoq.gl senest d. 07.12.2018.

VVM-godkendelsen kan læses her                                                     

For yderligere oplysninger kontakt: Departementschef Mette Skarregaard Pedersen tlf.: 346476 og e-mail: mesp@nanoq.gl