Fritstilling af hvalkvoter

Fritstilling af de resterende sildepiskerkvoter og fortsættelse af fritstilling af pukkelhvalkvoter pr. 17. oktober 2018

Der resterer pr. 12. oktober 2018 fortsat at blive fanget 72 sildepiskere fra harpunkanonkvoten og 28 sildepiskere fra riffelfangstkvoten i Vestgrønland samt 13 sildepisker fra riffelfangstkvoten i Østgrønland. For pukkelhval og finhval i Vestgrønland er restkvoten på hhv. 4 stk. og 14 stk.

For at sikre fuld udnyttelse af kvoterne, har Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug besluttet, at den resterende kvote på 100 sildepiskere fra og med 17. oktober 2018 fritstilles til de fem kommuner i Vestgrønland, og de 13 sildepiskere fritstilles til de to forvaltningsområder i Østgrønland. Ligeledes fortsættes fritstillelsen af restkvoten for pukkelhval på 4 stk. per 17. oktober til de fem storkommuner i Vestgrønland.

Fartøjer med harpunkanon samt deltagere i fællesfangst med teknisk godkendelse til sildepiskerfangst og pukkelhvalfangst jvf. Gældende betingelser i nedenstående bekendtgørelser kan fange i perioden 1. marts – 30. november og for pukkelhval 1. januar – 31. december.

Fællesfangsten skal ledes af en kaptajn, der er i besiddelse af licensen, og som også har ansvar for, at fangsten meldes øjeblikkeligt til bopælskommunen.

Betingelser for fangsten (www.lovgivning.gl)

Fangst af store hvaler skal foregå iht. følgende.:
  • Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 22. december 2014 om beskyttelse og fangst af store hvaler
  • Selvstyret bekendtgørelse nr. 12 af 16. juli 2010 om rapportering ved fangst og anskydning af store hvaler.

For yderligere oplysninger, kontakt: Afdelingschef Amalie Jessen, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl