Information til borgerne vedr. tilvirkede fødevare på brætterne

Naalakkersuisut har den 30. august 2018 udstedt en dispensation, som tillader brætterne at omsætte visse tilvirkede fødevarer.
Det har indtil for nyligt kun været muligt at købe fersk fisk og kød på brætterne. Dispensationen betyder, at brætterne nu også må sælge følgende fødevarer, som er produceret af erhvervsfangere og -fiskere:
  • Tørret fisk og kød
  • Frosset fisk og kød
  • Saltet fisk og kød
  • Røget fisk og kød
De nævnte tilvirkede fødevarer må omsættes på brætterne på samme vilkår som fersk fisk og kød. Der stilles således ikke skærpede krav til erhvervsfangere og -fiskere, der producerer og omsætter de nævnte tilvirkede fødevarer til omsætning gennem brætterne. Fødevarerne bliver ikke underkastet veterinærkontrol.
Selvom myndighederne har begrænset kontrol med hygiejnen af produkterne der sælges gennem brætterne er erhvervsfangere og -fiskere samt brætterne fortsat forpligtet til at sikre, at de ikke omsætter fødevarer, der er sundhedsskadelige. Dette betyder derfor også, at erhvervsfangere og -fiskere fortsat skal sikre, at de fødevarer, de omsætter på brætterne, er blevet transporteret og opbevaret hygiejnisk forsvarligt.

For yderligere oplysning kontakt chef for Veterinær- og Fødevarmyndigheden i Grønland Egill Steingrimsson, telefon 34 50 00