Information til vild håndterings virksomheder

Naalakkersuisut har den 30. august 2018 udstedt en dispensation, som blandt andet tillader detailvirksomheder at indhandle og omsætte visse typer af vildtkød, der ikke har været underlagt veterinær kødkontrol.
Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland ønsker med denne pressemeddelelse at informere om dispensations indhold og tydeliggøre, hvordan dispensationen skal tolkes.
Dispensationen vedrørende vildtkød omfatter bestemmelserne i § 32, stk. 2 og 3, i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 27. juli 1998 om levnedsmiddelvirksomheder.
Dispensationen er gældende fra den 1. september 2018 indtil udgangen af år 2019.
Dispensationen tillader, at godkendte detailvirksomheder med en slagter- og delikatesseafdeling må indhandle fersk kød fra følgende dyr:
 • Vildtlevende moskusokser
 • Vildtlevende rensdyr
Indhandling af de nævnte fødevarer må kun ske fra erhvervsfangere.
Det er fortsat ikke tilladt for detailvirksomheder at indhandle kød fra semidomesticerede moskus- og rensdyr, der ikke har været underlagt veterinær kødkontrol.
Virksomheder der ønsker at modtage nævnte produkter skal ansøgning om godkendelse som vildthåndteringsvirksomhed. Ansøgningen skal indeholde nedennævnte elementer og fremsendes til Veterinær- og Fødevarmyndigheden i Grønland på Uumasut@nanoq.gl.
Virksomheder med allerede godkendte slagter/delikatesse afdelinger:
 • Udvidet egenkontrolprogram
  • Dokumentation for personalets uddannelse (f.eks slagter)
  • Detaljeret indhandlingsinstruks
  • Redegørelse for korrekt mærkning og sporbarhed af det ferske kød
  • Procedure for særskilt bearbejdning og håndtering af vildtet
Nye virksomheder skal yderligere fremsende følgende informationer:
 • Plantegning for virksomheden
 • Billeder af virksomhedens lokaler og faciliteter

For yderligere oplysning kontakt chef for Veterinær- og Fødevarmyndigheden i Grønland Egill Steingrimsson, telefon 34 50 00