Nordiske ministre gør klar til Nordisk Råds session i oktober

Nordiske flag Samarbejdsministrene (MR-SAM) afholdte videokonference den 6. september 2018, hvor Naalakkersuisoq for Finanser og Nordisk samarbejde deltog fra Ilulissat.

Samarbejdsministrene (MR-SAM) vedtog Nordisk ministerråds budgetforslag for 2019, som er sendt til behandling og godkendelse på Nordisk Rås Session i Oslo. Budgettet indeholder bl.a. midler til Islandsk formandskab for 2019-2021.
 
Island har annonceret 3 spændende formandskabsprojekter for perioden i 2019-2021. Det første projekt handler om bæredygtig turisme i Nordområdet og Arktis. Det andet projekt handler om Økonomisk vækst, gennem udnyttelse af havet ressourcer. Og det sidste projekt er et projekt om unge menneskers fremtid i Norden gennem arbejdet med FN 2030 mål.

Grønland vil deltage aktivt i projektet om udvikling af bæredygtig turisme, dette passer godt til Naalakkersuisuts egen turismestrategi. De enkelte fagdepartementer der udpeger deltagerne i projektets styregruppe, nedsættes i løbet af foråret 2019.

”Jeg har på mødet ønsket min Islandske kollega tillykke med tre gode formandskabsprojekter og det giver muligheder for deltagelse fra grønlandsk side. Projektet om udvikling af bæredygtig turisme ligger helt inden for rammen af Naalakkersuisuts prioriteringer for de kommende år”, siger Vittus Qujauquitsoq.

På mødet var der også drøftelse af budget 2020 prioriteringer, hvor Danmark har formandskabet. Til Danmarks formandskab 2020 har Grønland og Færøerne en vigtig rolle, og man kan deltage aktivt i udarbejdelse og gennemførelse af formandskabsprogrammet.

”På mødet tilkendegavn jeg, at vi fra Naalakkersuisut side er parat til at påtage os politikområder i formandskabsprogrammet for 2020. Det kunne f.eks. være i spørgsmål der har med skibsfast og fiskeri at gøre, og hvor den teknologiske udvikling stiller nye krav til erhvervet, som man med fordel kunne forberede sig på i fællesskab gennem et nordisk projekt” slutter Naalakkersuisoq for Nordisk Samarbejde Vittus Qujauquitsoq.

Samarbejdsministrene gør nu klar til Nordisk Råd Session den 29. oktober- 1. november 2018 i Oslo. Foruden statsministermødet vil der være møde i ministerrådet for miljø og Klima samt ministerrådet for kultur.

For nærmere info kontakt Naalakkersuisoqarfik for Nordisk samarbejde Ministersekretær Pilunnguaq M. Poulsen, pilu@nanoq.gl og specialkonsulent fra udenrigsanliggender Upaluk Poppel, upap@nanoq.gl