Revideret udgave af bekendtgørelsen om døgninstitutioner for børn i høring

Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet udsendte den 4. oktober 2018 en revideret udgave af bekendtgørelsen om døgninstitutioner for børn i høring.

Den nye udgave af bekendtgørelsen indeholder mulighed for, at kravet om eget værelse kan fraviges. Baggrunden er, at der har vist sig et behov herfor, da mange af de anbragte børn har været vant til at dele værelse med deres søskende, og derfor er mest trygge ved at kunne dele værelse med andre børn. Det skal dog understreges, at det klare udgangspunkt fortsat er, at hvert enkelt barn skal have sit eget værelse, hvis de ønsker det.

Herudover indeholder bekendtgørelsen mulighed for, at der kan dispenseres fra reglerne om indretning. Baggrunden herfor er, at de gældende regler ikke gav de eksisterende døgninstitutioner mulighed for at kunne nå at indrette sig, inden bekendtgørelsen trådte i kraft. Alternativet vil desværre være, at en række døgninstitutioner vil være i fare for at skulle lukke. En lukning vil betyde, at børnene på døgninstitutionen skal flyttes fra de trygge og faste rammer, de har brug for, ligesom lukninger af døgninstitutioner vil betyde færre pladser for de børn, der har brug for at blive anbragt uden for hjemmet.

Hensigten med den reviderede udgave af bekendtgørelse om døgninstitutioner for børn er således alene at forbedre og opretholde de nuværende forhold for anbragte børn.

For nærmere information kontakt afdelingsleder Trine Foldager på e-mail: trif@nanoq.gl eller telefon: 34 66 33