Økonomisk Råds rapport 2018 offentliggjort


Økonomisk Råds rapport for 2018 blev fredag morgen d. 5.oktober offentliggjort ved et pressemøde i Selvstyrets presselokale.

Du kan læse rapporten her

Hvert år vurderer Økonomisk Råd konjunkturudviklingen og holdbarheden i de offentlige finanser.
Økonomisk Råd blev nedsat af Naalakkersuisut i 2009 og dette er rådets 9. rapport.
Økonomisk Råd ledes af et formandskab på 8 personer.


Ud over formandskabet består Økonomiske Råd af medlemmer fra interesseorganisationer, Naalakkersuisuts administration og forskningsinstitutioner.
Medlemmer, der repræsenterer organisationer og forskningsinstitutioner udpeges af de pågældende organisationer. De øvrige medlemmer udpeges af Naalakkersuisut.

Rådets medlemmer kan komme med kommentarer til rapportens indhold, men det er alene
formandskabet, som har ansvaret for det endelige indhold.

Læs mere på: www.naalakkersuisut.gl