Stor grønlandsk deltagelse i vestnordisk turistmesse


Stor grønlandsk deltagelse i vestnordisk turistmesse
Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi Aqqalu Jerimiassen deltager i disse dage i den årlige turistmesse Vestnorden Travel Mart, der afholdes den 2. - 4. oktober i Akureyri, Island.

Fra Grønland deltager bl.a. Visit Greenland, turistoperatører fra alle dele af landet, regionale turist destinationsselskaber, flyselskaber m.fl.

Promote Iceland oplyser således, at der i år er ca. 500 deltagere til turistmessen, hvoraf knapt 60 repræsenterer Grønland.

Arrangementerne består dels i præsentationer fra de tre landes turistråd – Visit Greenland, Visit Iceland og Visit Faroe Islands – og dels i en lang række B2B møder, hvor købere og sælgere mødes for at indgå aftaler om køb og salg af turistprodukter.

De grønlandske deltagere har desuden mødtes i et aktørmøde, hvor Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi Aqqalu Jerimiassen orienterede om Naalakkersuisuts turistpolitik for de kommende år, herunder målet om at inddrage af alle regioner i udarbejdelsen den nye nationale turismestrategi, som skal være færdig medio 2019.

Visit Greenland fremlagde selskabets planer for udvikling af turismesektoren og de mange markedsføringsinitiativer, som skal gennemføres fremover. Flyselskaberne Air Greenland og Air Iceland orienterede om de kommende flyplaner, som bl.a. skal understøtte en vækst i turistantallet. Desuden var der spændende præsentationer af Grønlands mange fantastiske seværdigheder fra de regionale destinationsselskaber.

Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi Aqqalu Jerimiassen siger:
-Det er glædeligt, at vi kan se en stigning i antallet af turister, der besøger Grønland. Fremgangen kan ses inden for såvel fly- som krydstogtssegmentet. Den store deltagelse i Vestnorden Travel Mart er således et positivt skridt på vejen i det videre arbejde med at promovere Grønland som et internationalt turistmål.

For yderligere information kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen, Departementet for Erhverv og Energi, tlf. +299 55 61 88, e-mail: jsn@nanoq.gl