Varedeklaration af lufthavnspakkens samfundsøkonomiske beregninger

Af Simon Simonsen, Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur


I øjeblikket foregår der en stor debat om forslaget til længere landingsbaner. Det er helt naturligt, da forslaget vil betyde store omvæltninger i forhold til vores nuværende rejsemønstre. Det har affødt en del artikler og indslag i medierne, samt et stort antal udtrykte holdninger i mediernes kommentarspor.
Hovedparten af de fremkommende holdninger i debatten er sobre og underbyggede, uanset om meningstilkendegiveren er for eller imod projektet. Det er helt fair. Men omvendt er det ikke fair at fremkomme med insinuationer, at Grønlands Selvstyre og de konsulenthuse, vi samarbejder med, ikke på redelig vis er kommet frem til de offentliggjorte beregninger, der ligger bag lufthavnspakken. Det er bestemt ikke korrekt. Nærmest tværtimod.

Kort kan jeg oplyse, at metoden bag de samfundsøkonomiske beregninger baserer sig på internationale standarder, dvs. ”Vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger”, udgivet af Finansministeriet i Danmark, og ”Vejledning i fremstilling af samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger”, udarbejdet af Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender.

Til at foretage selve beregningerne samarbejder vi blandt andet med det internationale anerkendte konsulenthus, Deloitte, der har stor erfaring med denne form for beregninger. De har blandt andet stået bag de samfundsøkonomiske vurderinger af så store projekter som Femern-bæltet i Danmark og lufthavnsudvidelsen i Island. Her har de anvendt den samme metodiske tilgang, som vi benytter os af.
Med disse ord håber jeg, at ovennævnte varedeklaration af vores fremgangsmåde betyder, at den fremadrettede debat kommer til at handle om lufthavnspakkens substans – og ikke insinuationer om, at vi ikke er redelige i vores beregninger. Det er ikke fair.

Med denne opfordring glæder jeg mig til at deltage i debatten om indholdet i lufthavnspakken.

For yderligere information kan Ministersekretæren Steve Sandgreen kontaktes på følgende:
Mail stes@nanoq.gl mobil: 59 66 59