Vellykket årligt Island-Grønland High Level Officials møde i Nuuk


Det årlige High Level Officials møde mellem Island og Grønland blev afholdt 27. september 2018 i Nuuk. De årlige møder på embedsmandsplan er en del af opfølgningen på Joint Declaration/fælleserklæringen mellem Island og Grønland fra 2013.

Erklæringens formål er bl.a. at udvide samarbejdet mellem Island og Grønland indenfor fiskeri, sundhed, turisme, handel og veterinærområdet. I dette forum er der tidligere blevet nedsat en arbejdsgruppe for at kigge på muligheder for et forbedret luftfartssamarbejde mellem Island og Grønland. Ved mødet i Nuuk kunne repræsentanter fra arbejdsgruppen orientere om, at der på denne baggrund er blevet udarbejdet en rapport med en række anbefalinger for forbedret luftfartssamarbejde mellem Island og Grønland, og rapporten afventer nu politisk stillingtagen.

Fra både islandsk og grønlandsk side blev der givet en række orienteringer om begge landes samarbejde på fiskeri, sundhed, turisme, handel og veterinærområdet. Begge parter ser frem til åbningen af den kommende grønlandske repræsentation i Reykjavik.

Embedsmandsgruppen ser frem til mere samarbejde under Islands kommende formandskab i Nordisk Ministerråd og Arktisk Råd.

Som afslutning på mødet blev parterne enige om at nedsætte en arbejdsgruppe som har til formål at se på hvordan Island og Grønland kan få mere ud af et udvidet samarbejde og udveksling af bl.a. studerende og en styrkelse af medarbejderkompetencer og udveksling af erfaringer i det islandske udenrigsministerium og selvstyrets udenrigsdepartement.

For yderligere oplysninger kontakt afdelingschef Jacob Isbosethsen +299345152 og generalkonsul Skafti Jonsson +299348380