Arktisk aftale underskrevet i Grønland


Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst og Landbrug Erik Jensen var i dag vært ved en ceremoni for underskrivelse af en international fiskeriaftale i det centrale arktiske ocean.
Ceremonien fandt sted på Hotel Arctic i Ilulissat, med deltagelse af ministre, ambassadører og regeringsrepræsentanter for de 10 stater aftalen omfatter.

Aftalens parter er Canada, USA, Rusland, Norge og Kongeriget Danmark for så vidt angår Færøerne og Grønland, Island, EU, Sydkorea, Japan og Kina.

- I dag har arktiske og ikke-arktiske stater underskrevet en arktisk aftale. Det er historisk. Jeg er stolt over, at aftalen er underskrevet her i Grønland’
Med underskrivelsen har alle parter taget ansvar for at implementere aftalen, involvere os i det fremtidige videnskabelige samarbejde og arbejde for en fremtidig bæredygtig fiskeriforvaltning i det centrale arktiske ocean
Vi har, med denne aftale, vist rettidig omhu gennem anvendelse af forsigtighedsprincippet i kommende fiskeriforvaltning i et af verdens sidste urørte havområder. Jeg håber, og jeg tror, det vil være inspirerende i en tid med globalt fokus på manglende bæredygtighed i verdens have

For Grønland har det været essentielt, at beslutninger om fiskeri i det centrale arktiske ocean ikke bliver truffet uden kystlandendes enighed. Det er vigtig at have en rolle i beslutningsprocesser om fremtidig fiskeriforvaltning til et havområde, der grænser direkte op til vores EEZ.
Jeg er virkelig tilfreds med inddragelsen af oprindelige folk i aftalen. Denne aftale udtrykker tydeligt betydningen af at inddrage oprindelige og lokale folks viden og betydningen af vores rolle i Arktis. At sikre lokal og traditionel viden som nøglefaktor sammen med videnskabelig viden, ser jeg som en af de store succeser i aftalen, udtaler Naalakkersuisoq Erik Jensen


Aftalens hovedtræk
-  Intet fiskeri i det centrale arktiske ocean, før der er enighed om oprette en regional fiskeriforvaltningsorganisation, der fastsætter videnskabsbaserede fiskekvoter og regler for fiskeriet;
-  Styrke forskningssamarbejde i en langsigtet indsats, der vil kunne give viden om ændringer i økosystemer og fiskebestande i det centrale arktiske ocean;
-  Anerkende arktiske oprindelige folks interesser, værdien af oprindelige og lokale folks viden i beslutningsprocesser og sikre oprindelige og lokale folks deltagelse i den videre proces;
- Overholde bestemmelser om forsøgsfiskeri som udelukkende kan udføres i henhold til bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger, som parterne fastsætter;
- Alle parter skal være enige i beslutningsprocesser;
- Aftalen træder i kraft, når alle lande har ratificeret.


Kontaktperson Jørgen Isak Olsen, departementschef, Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Email: jio@nanoq.gl
Copyrights: Kortet: © Ocean Conservancy,