Fejring af 25 år med Buksefjordsværket

Fejring af 25 år med Buksefjordsværket i forsamlingshuset den 30. september 2018

Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi Aqqalu Jerimiassens tale ved fejringen af Buksefjordsværkets 25 års jubilæum i Nuuk forsamlingshus den 30. september 2018.

”Vi er samlet her i dag for at fejre 25 år med vandkraft i Nuuk, og der er god grund til at fejre etableringen af Buksefjordsværket.

I dag leveres 99 % af Nuuks energi fra den rene energikilde ved Buksefjorden.

Det er dejligt at se, at så mange deltager i fejringen af denne dag. Jeres deltagelse er med til at understrege betydningen af værket for os alle.

Omstillingen til grøn og vedvarende energi ved etablering af vandkraftværket var en stor økonomisk beslutning. Det kostede dengang cirka 1 milliard kroner at bygge værket.
Heldigvis har overgangen til energi fra vandkraft vist sig at være en god investering. Omkostningerne ved at producere energi er blevet lavere, hvilket er kommet borgere og erhvervsliv til gode i form af lavere energipriser.

Etableringen af Buksefjordsværket betyder også grøn og vedvarende energi til alle.
I de 25 år der er gået, har vi også bygget vandkraftværker til forsyning af Sisimiut, Tasiilaq, Qaqortoq, Narsaq og Ilulissat.

Det betyder, at vandkraft i dag udgør 67,5 % af den el og varme, som Nukissiorfiit afsætter i hele Grønland. Nukissiorfiit sparer som følge heraf hvert år flere hundrede millioner kroner til indkøb af olie.

Vedvarende energiløsninger er i rivende udvikling, og det er målet, at Grønland skal være fuldt ud forsynet med vedvarende energi i 2030.

Potentialet for etablering af endnu flere vandkraftværker er meget stort.

Nukissiorfiit er ved at undersøge, om det kan betale sig at sætte vandkraftprojekter i gang i Aasiaat, Qasigiannguit, Maniitsoq, Paamiut og Nanortalik.

Samtidig bliver det undersøgt, om det vil være hensigtsmæssigt at supplere med energiforsyningen disse steder med energi fra el, vind, affaldsforbrænding, brint m.m.

I nogle områder er vandkraftpotentialerne så store, at de vil kunne forsyne energikrævende industrier så som datacentre. Det er Naalakkersuisuts mål at søge at tiltrække den slags virksomheder i de kommende år.

Skal målet om 100 % grøn energiforsyning af det grønlandske samfund nås, kræver det, at vi også ser på andre vedvarende energikilder end vandkraft. Vind og sol er oplagte energikilder at anvende som supplement eller alternativ til vandkraft.

Jeg har derfor bedt Nukissiorfiit om, at gennemføre målinger i alle byer og bygder, så vi kan lave en plan for at udskifte de gamle diesel drevne værker med nye moderne rene energikilder - og som sagt satser vi på at være færdige med omlægningen til ren energi i hele landet i 2030.

Den investering vi foretog for 25 år siden med etableringen af det første vandkraftværk i Grønland, har vist sig at være en meget fremsynet beslutning.

Med beslutningen lagde vi grundstenen til en omfattende modernisering af Grønlands infrastruktur. Målet er et samfund, hvor vi på alle områder benytter os af moderne teknologi og løsninger.

Det er nødvendigt for, at vi kan udvikle et rigt, solidarisk og bæredygtigt land.

Det er derfor med stor glæde, at jeg kan byde jer alle sammen velkommen til fejringen af buksefjordsværkets 25 års jubilæum.

Med disse ord ønsker jeg jer alle en god og festlig dag."