Naalakkersuisut og Kommuneqarfik Sermersooq inviterer hermed ansøgere til at søge om koncession til Heliskiing

Interesserede borgere og virksomheder inviteres til at ansøge om koncession med eneret til at tilbyde Heliskiing i Kommuneqarfik Sermersooq.

Kommuneqarfik Sermersooq har i Kommuneplantillæg O8 udlagt i alt 2 områder, hvor interesserede borgere og virksomheder kan søge om at opnå koncession med eneret til at udbyde heliskiing i Østgrønland.

Udlægningen af områderne til koncession skal ses som en integreret del af Naalakkersuisuts strategi på turismeområdet, der har til formål at øge private investeringer i det grønlandske turismeerhverv og dermed på sigt øge vækst og beskæftigelse.

 

Spørgsmål til invitationsskrivelsen og bilag skal rettes til Departementet for Erhverv og Energi på e-mail: isiin@nanoq.gl inden den 11. oktober 2018.

 

Tidsplan:

29.09.2018

Ansøgningsrunden offentliggøres på www.businessingreenland.gl/da/udbud og i Sermitsiaq, AG samt andre medier

11.10.2018

Sidste frist for modtagelse af spørgsmål til koncessionsmaterialet

23.10.2018

Offentliggørelse af indkomne spørgsmål samt besvarelse heraf. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på Naalakkersuisut.gl og på erhvervsportalen

14.11.2018

Sidste frist for modtagelse af ansøgninger

November – December 2018

Ansøgninger gennemgås

Januar – februar 2019

Naalakkersuisut meddeler koncessioner med ikrafttrædelse den 1. juli 2019

 

 

Invitationsskrivelse og andet koncessionsmateriale med alle betingelser, regler og vilkår inklusive ansøgningsskema og ansøgningsvejledning ligger tilgængeligt på https://www.businessingreenland.gl/da/Erhverv/Turisme/Ansoegningsskemaer

Eventuelle spørgsmål til invitationsskrivelsen kan rettes til Departementet for Erhverv og Energi. Alle modtagne spørgsmål og tilhørende svar vil i anonymiseret form blive offentliggjort på Naalakkersuisuts hjemmeside.

Spørgsmål til invitationsskrivelse mv. kan rettes til Departementet for Erhverv og Energi på e-mail: isiin@nanoq.gl