Ny national løsning på affaldsområdet

Affald emballage

Naalakkersuisut og samtlige borgmestre er enige om, at kommunerne skal etablere et fælles kommunalt affaldsselskab, som skal arbejde for at etablere to landsdækkende affaldsforbrændingsanlæg og tre spildolieforbrændingsanlæg

I dag produceres der næsten 30 % mere affald, end forbrændingsanlæggene kan afbrænde. Der sker derfor en ophobning af ubehandlet og sundhedsskadeligt affald, specielt i bygder og mindre byer. Hertil kommer at eksisterende anlæg ikke kan rense røgen tilstrækkeligt.

 

Naalakkersuisut og samtlige borgmestre er derfor blevet enige om, at det af hensyn til sundhed og miljø, er presserende at gå væk fra mange mindre lokale anlæg og i stedet få etableret to store forbrændingsanlæg med tilstrækkelig lagerkapacitet, således at affald fra hele landet kan transporteres til de kommende landsdækkende anlæg.

 

- Jeg er rigtig glad for, at der nu er en national løsning på vej, som vil sikre, at affald og spildolie vil blive anvendt til miljøvenlig energiproduktion. Når affald bliver pakket og transporteret korrekt, minimeres risikoen for, at for eksempel plasticaffald og andet affald spredes i naturen og i havet via luften. Og på større forbrændingsanlæg kan affaldet behandles og røgen renses på en ordentlig måde. De nye nationale løsninger vil være til gavn for miljøet, sundhed og landets miljøvenlige energiproduktion, udtaler Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen.

 

 

Det forventes at de nye forbrændingsanlæg vil blive placeret i Sisimiut og i Nuuk. Anlæggene vil få en sådan størrelse, at der kan etableres en moderne rensning af røgen til gavn for miljø og sundhed. På denne måde vil landets samlede affaldsmængde kunne håndteres forsvarligt. Der er enighed om, at affaldet skal anvendes som en ressource, der skal udnyttes til grøn energiproduktion.

Kommunerne vil som første skridt etablere et fælles kommunalt affaldsselskab.  Kommunerne er dermed nået til enighed om, at løfte affaldsopgaven solidarisk. Det fælles kommunale affaldsselskab skal blandt andet stå for detailprojekteringen af de to nationale forbrændingsanlæg, samt detailprojekteringen af tre spildolieanlæg. Spildolieanlæggene forventes placeret i Qaqortoq, Maniitsoq og Aasiaat. Etableringen og driften af de nye nationale anlæg skal varetages af det fælles kommunale affaldsselskab. Det kommunale affaldsselskab skal også sikre en solidarisk dækning af de omkostninger, der er forbundet med transport og behandling af affald og spildolie på de kommende nye anlæg. Naalakkersuisut støtter projekteringen af de nye nationale anlæg med op mod 6 mio. kroner

 

Affaldshåndteringen er i dag et kommunalt anliggende – fra indsamling til afbrænding. Kommunerne har med støtte fra Naalakkersuisut igennem en årrække afprøvet transport af affald fra mindre bygder og byer til behandling på de større anlæg i byerne. Resultaterne har være gode, og derfor er der nu enighed blandt samtlige borgmestre og Naalakkersuisut om, at tiden er inde til at etablere nationale løsninger på affaldsområdet.

 

Beslutningerne om etablering af nye nationale løsninger på affaldsområdet blev taget på det politiske koordinationggruppemøde, som blev afholdt i Nuuk d. 25. september 2018. Koordinationsgruppen består af Naalakkersuisut og Borgmestrene.

 

For yderligere oplysninger kontakt: Departementschef Mette Skarregaard Pedersen tlf.: 346476 og e-mail: pan@nanoq.gl