Planer om nyt visitorcenter i Nuuk

Naalakkersuisoq Aqqalu Jerimiassen og Kommuneqarfik Sermersooq afholder stort turismeseminar

Naalakkersuisoq Aqqalu Jerimiassen og Kommuneqarfik Sermersooq afholder stort turismeseminar
Planer om nyt visitorcenter i Nuuk

Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi samt borgmester Asii Narup gennemførte i dag sammen med en lang række turismeaktører et turismeseminar for Sermersooq Vest. Seminaret blev afholdt i forlængelse af en række seminarer afholdt forskellige steder i landet inden for den sidste måned.

Naalakkersuisoq Aqqalu Jerimiassen præsenterede et oplæg til hvilke initiativer, der bl.a. kan indgå i en ny national turismestrategi. Aqqalu inviterede til, at Kommuneqarfik Sermersooq i lighed med andre dele af landet udformer en regional turismestrategi, som et input til den nationale strategi.

Aqqalu Jerimiassen præsenterede desuden de fremskredne ideer for etablering af et visitorcenter i Nuuk. I den forbindelse kunne Naalakkersuisoq oplyse, at han er i dialog med Royal Arctic Line A/S om at overtage rederiets tidligere hovedsæde beliggende i den gamle industrihavn – og anvende dette som den fysiske ramme for hovedstadens nye visitorcenter.

Der blev på seminaret gennemført en række workshops. Om formiddagen arbejdede man i en af arbejdsgrupperne med input til den regionale og nationale turismestrategi. En anden arbejdsgruppe kom med spændende og konkrete forslag til hvordan byplanlægningen kan tilrettelægges så den bedst muligt kan understøtte turismeudviklingen. Et centralt tema var, hvordan de forskellige byområder kan udvikles så de bliver endnu mere attraktive og indbydende for turisterne. Der blev i workshop-arbejdet desuden set på, hvordan der kan ske en udvikling og indretning af byens kommende visitorcenter og ikke mindst hvordan hele havneområdet kan udvikles, så vi kan få endnu mere ud af turismesektoren.

Eftermiddagen blev anvendt til en række drøftelser i såvel workshops som i plenum om hvordan vi i praksis kan udarbejde en regional turismestrategi, og hvilke værdier der skal være de centrale i denne udvikling. Blandt de mange temaer kan særligt fremhæves behovet for en bærdygtig udvikling – såvel samfundsmæssigt som miljømæssigt. Arbejdet omfattede også en gennemgang og diskussion af hvilke seværdigheder vi kan tilbyde turisterne.

Naalakkersuisoq for Erhverv og Energi Aqqalu Jerimiassen siger: ”Jeg er meget glad for dagens seminar i Nuuk. Det var særdeles positivt, at overvære de mange meget konkrete input til hvordan vi kan udvikle turismen i Grønland. Jeg har nu været rundt i alle kommunerne inklusiv østkysten – og de mange indtryk skal nu udmøntes til sammenhængende regionale og en ny national turismestrategi, som skal ligge klar medio 2019”.

For yderligere information kontakt Departementschef Jørn Skov Nielsen, Departementet for Erhverv og Energi, tlf. +299 55 61 88, e-mail: jsn@nanoq.gl